10) Rovnání, ohýbání

Rovnání je pracovní postup, při němž materiál získává opět původní tvar. Rovnat je možné jen takové materiály, které mají schopnost měnit svůj tvar působením vnějších sil. Rovnání dělíme na : a) ruční b) strojní Ručně se rovná údery kladiva, ohybem, tažením, někdy i místním ohřevem, na rovnacím lisu atd. Nářadí na ruční rovnání je většinou velmi jednoduché. K rovnání se používají různá kladiva, palice, kovadliny, rovnací desky, rovnací zápustky aj. Palice mohou být dřevěné, pryžové, olověné i měděné. Kovadlinu používáme jako rovnací plochu. Rovnací desku používáme k rovnání materiálů větších rozměrů, ale lze ji použít i jako kontrolní rovinu. Pro rovnání materiálů větších průřezů je možno použít hydraulický nebo šroubový lis, popř. jednoduché rovnací přípravky. Postupy rovnání Drát rovnáme nejčastěji protahováním těsným průvlakem. Při rovnání tyčového materiálu se používá jednoduchého zařízení se sadou vzájemně skloněných rovnacích válečků. Tenké kovové fólie se rovnají na rovné ocelové desce protažením pod dřevěným špalíkem. Napříč zakřivené plochy plechových pásů lze vyrovnat na rovnací desce údery nosem kladiva na zkrácenou stěnu pásu. Vypoukliny na tabuli plechu se vyrovnávají údery kladiva proti vypouklině od jejího okraje k okrajům plechu, přitom síla úderů od vypoukliny se zmenšuje. Ohnuté kovové tyče se rovnají na kovadlině. Na nejvyšší bod ohybu se vedou první údery kladiva, potom se údery střídají odpředu i dozadu od místa prvního úderu. Rovnání místním ohřevem se provádí svářecím hořákem proti vypouklině. Vlivem roztažnosti a smrštivosti materiálů dochází k postupnému vyrovnání Strojní rovnání Pro strojní rovnání se používají speciální rovnačky, např. na plech, tyčový materiál rovnací lisovací nástroje. Ohýbáním měníme tvar materiálu působením vnějších sil bez vzniku třísek. Tyto pochody patří do technologie tváření. Konají se za studena i za tepla. Tvářet lze jen materiály, které mají určité vlastnosti jako např. tažnost, houževnatost, tvárnost aj. Ohýbání je pochod, při němž mění materiál tvar změnou směru jeho osy. Síla potřebná na ohýbání způsobuje pnutí materiálu. Vlivem těchto pnutí se materiál přetváří. Na vnější straně ohybu působí tahové napětí, na vnitřní straně tlakové napětí. Mezi tahovými a tlakovými napětími je přechod, ve kterém nepůsobí žádná napětí – tzv. neutrální vrstva neboli neutrální vlákno. Zkouškami se zjistilo, že neutrální vlákno ohýbaného materiálu prochází středem materiálu jen tehdy, je – li R větší než pětinásobek tloušťky materiálu, jinak prochází v 1/3 tloušťky směrem ke stlačované vrstvě. Při ohýbání je důležité znát směr vláken materiálu. Vlákna – jsou různé vměstky a nečistoty ve struktuře materiálu, které vlivem výroby polotovaru jdou vždy jedním směrem. Ohyb musí být ve většině případů kolmo na směr vláken, jinak dochází k prasknutí materiálu v místě ohybu. Ohýbání různých profilů Nářadí, které se používá při ohýbání, je většinou shodné s nářadím používaným při rovnání. Pro zrychlení práce se v kusové výrobě používá nejjednodušších přípravků, které se vkládají přímo do čelistí svěráku. Při ohýbání měkkých materiálů se používá místo kladiva pryžová nebo dřevěná palička. Ruční ohýbání Plech a pásový materiál menších rozměrů lze ohýbat ve svěráku, do něhož se vkládají čelisti se zaoblenou hranou. Dráty malých průměrů můžeme tvarovat v ruce pomocí špičatých kleští. Pásový materiál, U a L profily, můžeme ohýbat tepáním – údery nosem kladiva na vnější stranu ohýbaného profilu, kde dochází k prodlužování materiálu. Malé průměry trubek ( asi do ¾´´ ) ohýbáme za studena a trubky s větším průměrem za tepla. Jestliže požadujeme dokonalý ohyb bez viditelných deformací trubky, naplníme ohýbanou trubku před ohýbáním suchým pískem. Měděné, mosazné a hliníkové trubky se před ohýbáním plní roztavenou kalafunou nebo smůlou, která se po ohnutí opět vytaví. Trubky a ocelové profily lze také ohýbat pomocí jednoduché kladky nebo pomocí jednoduchých hydraulických ohýbaček. Větší poloměry potrubí se ohýbají za tepla. Místo ohybu v délce tří průměrů nahřejeme a ohýbáme podobně jako za studena.