13. Charta 77

13. Charta 77 - vznikla na protest nedodržování základních lidských práv a svobod v totalitním Československu - akce odporu vůči komunistům – sepsán text – podepsalo ho 1883 občanů - vydáno 1. 1. 1977 - nejvýznamnější čin českých disidentů (odpůrci režimu) – Jan Patočka, Václav Havel - KSČ vnímala negativně a zahájila stíhání signatářů (ten kdo podepsal smlouvu) - podporovatelé Charty čelili vyhazovům ze školy, z práce, zastrašování, domovním prohlídkám, zavírání do vězení, vynucenou emigrací - Jan Patočka zemřel 13. 3. na mrtvici po několikahodinovém výslechu na StB - Václav Havel byl zavřen do vězení Václav Havel - 5. 10. 1936 Praha – 18. 12. 2011 Hrádeček u Trutnova - spisovatel, dramatik, kritik komunistické diktatury, obránce lidských práv - spoluzakladatel Charty 77 - několikrát vězněn – dohromady 5 let - poslední prezident Československa a první prezident České republiky - první manželka Olga Havlová, druhá Dagmar Havlová - 1969 – 1989 – zakázaný spisovatel a dramatik - 1974 – 1975 – dělník v pivovaru - červen 1989 vytváří petici Několik vět – podepsalo desetitisíce občanů