12. Pražské jaro 1968, normalizace

12. Pražské jaro 1968 - leden 1968 do čela KSČ nastoupil Alexandr Dubček - začal prosazovat – svobodu tisku, svoboda médií - odsouzeno potlačování z minulých let - Manifest Dva tisíce slov - Ludvík Vaculík – text kritizoval dění v Československu - postupné uvolňování poměrů 21. 8. 1968 došlo k vpádu Varšavských vojsk do Československa – Dubček zatčen, několik lidí za okupace zabito Normalizace - násilné potlačení Pražského jara armádou Varšavské smlouvy do roku 1989 - návrat k poměrům před Pražským jarem - sovětská vojska v Československu už zůstala - Alexandr Dubček tajemník UV KSČ vyměněn za Gustava Husáka (1975 prezident) - Jan Palach se na protest upálil 16. 1. 1969