11. 50.a 60. léta - komunistická diktatura

11. 50. a 60. léta 20. století – komunistická diktatura - léta hospodářské i společenské krize - kolektivizace – likvidace soukromého zemědělství – vznik JZD - znárodňování majetku - likvidace živností - plánovaná ekonomika – pětiletky – cílem bylo budovat socialismus – ekonomický úpadek - politické procesy – krvavá likvidace nepřátel režimu – Milada Horáková - ministerstvo národní bezpečnosti = ministerstvo strachu – StB, VB - odpůrci režimu byli zastrašeni, umlčeni, emigrovali, nebo byli ve vězení - zavedení cenzury březen 1953, zemřel vůdce a diktátor Sovětského svazu J. V. Stalin i Československý prezident Klement Gottwald – byla naděje na změny, ke změnám ale nedošlo Antonín Novotný – nový prezident, KSČ upevňuje svoji moc květen 1953 – měnová reforma – znehodnocení úspor, zvýšení cen potravin 1957 – prezident Antonín Novotný – funkcionář KSČ 1960 – vedení KSČ hlásalo, že socialismus v Československu zvítězí název státu se změnil na ČSSR – Československá socialistická republika zaveden státní znak s rudou hvězdou nad hlavou lva budování vyspělé socialistické společnosti jako předstupeň komunismu veškerá moc v Československu patřila komunistické straně