8. Období okupace

8. Období okupace Protektorát Čechy a Morava 15. 3. 1939 – 9. 5. 1945 - Čechy a Morava byla součást Německé říše - prezidentem Emil Hácha Odpor obyvatelstva: - několik 1 000 českých vlastenců uvězněno - demonstrace 28. 10. 1939 – umírá student Jan Opletal na následky zranění - 17. 11. uzavření vysokých škol bylo důsledkem demonstrace – přes 1 000 studentů bylo posláno do koncentračního tábora, 9 studentů popraveno Teror na českém obyvatelstvu: - Češi byli vyhnáni z pohraničí - popravy, koncentrační tábory, nucené práce - Norimberské zákony – „legální“ vyloučení Židů ze společnosti, protižidovské zákony – zbavit Židy občanských práv, zneuctění židovské rasy = zákaz jezdit hromadnou dopravou, navštěvovat biografy, nakupovat v obchodech – jen v určitou hodinu, označení Židů židovskou hvězdou, ničení židovských památek, zákaz podnikat, chovat domácí zvířata - 27. 5. 1942 – po atentátu na říšského protektora Heydricha vypáleny Lidice a Ležáky Hospodářství: - využití pracovní síly – 600 000 mladých obyvatel nasazeno do Německa na nucené práce - továrny a podniky musely přizpůsobit výrobní program potřebám Třetí říše - zavedeny přídělové lístky na potraviny, textil i obuv - vznikl černý trh – několikanásobně vyšší ceny – obyčejní lidé nahrazovali kávu cikorkou, máslo margarínem, jezdili na dřevoplyn - zemědělci museli odvádět povinné dávky, půda jako vojenské cvičiště - kultura a vzdělávání podléhalo cenzuře – za poslech rádia Londýn byl trest smrti!