4. První světová válka

4. První světová válka - 1914 – 1918 - 9 a půl miliónu mrtvých - válka zákopová – zákopy – jatka, špína, potkani, nemoci, plyn Yperit (chemická bojová látka) - záminka atentát na Ferdinanda d Este v Srbsku - důsledkem byl rozpad Rakouska Uherska - legionáři – bojovali v legiích na území jiného státu - Německo válku prohrálo – muselo platit náhrady – bída, hlad, nenávist vůči ostatním státům