3. Česká státnost v průběhu dějin 863-1918

3. Česká státnost v průběhu dějin 863 – 1918 5. - 6. století – příchod Slovanů na naše území 623–658 Sámova říše 863 příchod Cyrila a Metoděje – základy slovanské vzdělanosti a bohoslužby 907 - 28. 9. 935 kníže Václav 13. st. – král Přemysl Otakar I. – 1212 Zlatá Bula sicilská 1253 – 1278 – král Přemysl Otakar II. 1346 -1378 – král Karel IV. 1576 – 1611 – císař Rudolf II. 6. 7. 1415 upálení mistra Jana Husa 1620 – bitva na Bílé Hoře – porážka českých stavů 1743 – Marie Terezie korunována českou královnou 1781 – Josef II. Zrušil nevolnictví 1868 – položen základní kámen Národního divadla 1881 – otevření Národního divadla – „Libuše“ červen 1914 - atentát na následníka habsburského trůnu Františka Ferdinanda d'Este - Rakousko – Uhersko vyhlásilo Srbsku válku 28.9.1918 – vznik samostatného Československa