18.- 19. Zrcadla, čočky, odrazy světla

18.-19. Zrcadla, čočky, odrazy světla Zrcadla – vyleštěné plochy rovnoměrně odrážející světlo - rovinná a kulová - rovinná – obraz stejně velký jako předmět, strany převrácené – běžná zrcadla v koupelně, periskop, baletní studia, kaleidoskopy - kulová – dutá a vypuklá dutá – obraz je zvětšený – lékařství – zubař, ORL, gynekologie, promítačky, baterky, reflektory – auta, divadla, dámská zvětšovací zrcátka, astronomický dalekohled, sluneční pece vypuklá – obraz je zmenšený, velké zorné pole – křižovatka, nepřehledná místa, zpětná zrcátka, kontrolní zrcadla v obchodech, ve skladech Čočky – různě vytvarovaná, průhledná tělesa, předměty zvětšují nebo zmenšují - ze skla nebo plastu - druhy čoček – spojky a rozptylky - spojky – uprostřed jsou nejsilnější – lupa, brýle na dalekozrakost mění dopadající rovnoměrný paprsek na sbíhavý - rozptylky – uprostřed jsou nejtenčí – brýle na krátkozrakost mění dopadající rovnoměrný paprsek na rozbíhavý Odrazy světla Zákon odrazu světla - dopadá-li světlo na těleso, část světla se od povrchu odrazí (vrací se zpět), část se v tělese pohlcuje a část tělesem prochází - zrcadla – plochy, které dobře odrážejí světlo - přírodní zrcadla – klidná hladina jezer, rybníků, studánky Zákon odrazu - úhel dopadu = úhlu odrazu