15. Druhy elektrického proudu

15. Druhy elektrického proudu Elektrický proud - pohyb volných částic s elektrickým nábojem - kovové vodiče obsahují volné elektrony - těleso musí být připojeno ke zdroji elektrického napětí, aby vzniklo elektrické pole Druhy elektrického proudu Stejnosměrný – DC - má stále stejný směr - vzniká v galvanických článcích, dynamo - teče od kladné svorky k záporné - využití u spotřebičů, které fungují na baterii - hračky, telefony, tablety, hodinky, fotoaparát - Tomáš Alva Edison – proud vyráběl pomocí dynama a rozváděl kabely do domácností, továren úřadů Střídavý – AC - proměnný proud, periodicky se střídá - alternátory – stroje na výrobu střídavého proudu - většina spotřebičů, které se zapojují přímo do zásuvky Výhody střídavého proudu - jednodušší průmyslová výroba a distribuce - jednoduché zvyšování a snižování napětí pomocí transformátorů - právě střídavý proud putuje z elektrárny do elektrických drátů