14. Ohmův zákon

14. Ohmův zákon Elektrický proud v kovové tyči je přímo úměrný elektrickému napětí mezi konci vodiče. - při větším odporu se elektrický proud snižuje - čím větší odpor, tím menší proud - při zvyšování elektrického napětí na zdroji se elektrický proud zvyšuje - čím větší napětí, tím větší proud - vyjadřuje závislosti mezi elektrickým proudem, napětím, odporem