7. Teplota

TERMIKA 7. Teplota Základní veličiny termiky jsou teplo a teplota. Teplota - veličina popisující tepelný stav tělesa - je to to, co měřím - my vnímáme, že hmota je horká, studená - teplota je stavová veličina – v časovém okamžiku má těleso určitou teplotu - teplotu měříme v stupních Celsiova, Kelvinova, Fahrenheitova - teplota se označuje písmenem t - Teplo - část vnitřní energie tělesa - je forma energie, kterou si vyměňují tělesa různé teploty - označuje se písmenem Q a měří se v joulech - samovolně se teplo přenáší jen z teplejšího na chladnější těleso - čím větší je teplotní rozdíl, tím více je potřeba tepla dodat - čím větší je hmotnost, tím více tepla je třeba dodat