5. Mechanická práce a energie

5. Mechanická práce a energie Mechanickou práci – koná každé těleso, které působí silou na jiné těleso a přemisťuje jej po určité dráze - jednotkou práce je JOULE = J Mechanická energie tělesa – vyjadřuje jeho schopnost konat práci - součet kinetické a potenciální energie 1. potenciální energie – polohová - obsahuje ji každé těleso v gravitačním poli Země - je rovna práci, kterou musíme vykonat při zdvižení tělesa do nějaké výšky - čím větší hmotnost, tím je potenciální energie větší - čím vyšší poloha tělesa, tím je potenciální energie větší 2. kinetická energie – pohybová - obsahuje ji každé těleso v pohybu - její velikost ovlivňuje hmotnost, rychlost - čím větší hmotnost, nebo rychlost tím větší kinetická energie - těleso v klidu má nulovou kinetickou energii 3. polohová energie pružnosti - má ji stlačená pružina – péro v autíčku, v hodinách, napnuté lanko luku polohová energie tělesa se někdy mění na pohybovou energii a naopak - kyvadlo hodin, houpačka, skate na U-rampě, skákací míček, vodní elektrárny platí zákon o zachování energie – nelze energii vyrobit ani zničit, ale pouze přeměnit na jiný druh energie