3) Druhy karoserií, rozměry vozidel

2) Druhy karoserií, třídy vozidel, rozměry, hmotnosti Účel a druhy karoserií Karoserie je ta část automobilu, která slouží k dopravě osob nebo nákladu. Jsou na ní kladeny vysoké požadavky z hlediska funkčnosti, bezpečnosti a estetičnosti. Rozdělení karoserií podle dopravního účelu • Osobní karoserie • Autobusové karoserie • Dodávkové nebo nákladní karoserie • Speciální karoserie • Karoserie jednostopých motorových vozidel Základní pojmy – rozměry a hmotnosti automobilů Rozměry automobilů se určují za těchto předpokladů : a) Automobil stojí na vodorovné rovině; šířky a délky se s touto rovinou měří rovnoběžně, výšky se měří svisle b) Automobil je úplně zatížený ( na celkovou hmotnost ) c) Pneumatika automobilu jsou nahuštěny na tlak odpovídající celkové hmotnosti plně zatíženého automobilu d) Automobil je v klidu, jeho kola a řídící mechanismus jsou v poloze, která odpovídá jízdě v přímém směru e) Příslušenství, výstroj a výbava automobilu jsou normální Rozměry strojového spodku automobilu a karoserie a) Rozchod ( mm ) je vzdálenost středních rovin pneumatik kol téže nápravy b) Rozvor ( mm ) je vzdálenost středů dvou náprav umístěných za sebou na téže straně vozidla. Má-li automobil více než dvě nápravy, určuje se rozvor jako součet dílčích rozvorů c) Výška rámu ( mm ) je vzdálenost od základny k hornímu povrchu rámu. Měří se vzdálenost na předním i zadním konci rámu a uprostřed d) Délka karoserie osobních automobilů se rovná délce automobilu. U nákladních automobilů, autobusů a u trolejbusů je to vzdálenost roviny A od zadního konce karoserie. Délka karoserie nezahrnuje závěs pro přívěs, tažné háky, nárazníky apod. e) Světlá výška ( mm ) je u jednostopých vozidel vzdálenost nejnižšího pevného bodu vozidla od základny. U dvoustopých a vícestopých vozidel je to vzdálenost nejnižšího pevného bodu střední části vozidla od základny ( s výjimkou prostoru pro brzdové bubny nebo střední kolo u motorových trojkolek. f) Délka automobilu ( mm ) je vzdálenost dvou svislých rovin, které se dotýkají předního a zadního konce automobilu. Všechny části k automobilu připevněné, např. nárazníky, závěsné zařízení apod. jsou mezi těmito rovinami. U přívěsů se udává délka s ojí i bez oje, a to tak, že délka bez oje se uvádí vždy v závorce, např. 5000 (3700). g) Šířka automobilu ( mm ) je vzdálenost mezi dvěma svislými rovinami, které se dotýkají automobilu z obou stran. Všechny pevné části automobilu ( kryty hlav kol, dveřní kliky, nárazníky, směrové svítilny apod., s výjimkou zpětných zrcátek ) jsou mezi těmito rovinami. h) Výška automobilu ( mm ) je vzdálenost nejvyššího bodu nezatíženého automobilu od základny při pohotovostní hmotnosti. i) Převis – přední, zadní ( mm ) je vzdálenost nejvzdálenějšího bodu na přední nebo zadní části automobilu od svislé roviny proložené středy předních nebo zadních kol automobilu. Všechny části připevněné na vozidle, např. nárazníky, značkové tabulky, závěsné zařízení, se do převisů zahrnují. j) Nájezdový úhel – přední, zadní (°) je úhel α sevřený rovinou základny s rovinou dotýkající se pneumatik předních nebo zadních kol a nejbližšího pevného bodu přední nebo zadní části automobilu. Hmotnosti automobilů  Celková hmotnost je pohotovostní hmotnost automobilu a hmotnost užitečného nákladu.  Pohotovostní hmotnost automobilu je hmotnost strojového spodku nebo strojového spodku s budkou a hmotnost karoserie ( nebo nástavby ).  Hmotnost užitečného nákladu je hmotnost osob včetně zavazadel nebo jiného nákladu, který automobil dopravuje.  Přípojná hmotnost je celková hmotnost všech přípojných vozidel, která mohou být motorovým vozidlem tažena.  Celková hmotnost jízdní soupravy je celková hmotnost všech plně zatížených vozidel uvažované jízdní soupravy.