17) Nastavovač škrtící klapky,regenerace

17) Akční členy – nastavovač škrtící klapky, regenerace Nastavovač škrtící klapky : má elektropneumatický pohon a řídí plnění motoru při studeném startu, v zahřívací fázi, běhu naprázdno, deceleraci a při vypnutí motoru. Do membránové tyče je umístěn spínač běhu naprázdno. Slouží pro informaci o dotyku a vzájemné poloze membránové tyče a páky škrtící klapky. Tlačná tyč membrány se pohybuje proti síle zpětné pružiny prostřednictvím podtlakově ovládané membrány. Potřebný pracovní tlak se nastavuje pomocí dvou elektromagneticky řízených ventilů. Jeden umožňuje propojení s atmosférickým vzduchem, druhý se sacím potrubím pod škrtící klapkou. V nastavovači zabudovaný potenciometr předává informace o nastavení tlačné tyče zpět řídící jednotce. Nádrž s aktivním uhlím Tato součást palivového systemu je propojena s regeneračním ventilem. Slouží jako podpůrný systém odpařování paliva a zároveň Napomáhá ke snížení obsahu emisí ve výfukových plynech. Konkretně napomáhá snížení obsahu kysličníku uhelnatého. Palivová nádrž je spojena s nádrží s aktivním uhlím. Uhlí absorbuje palivo obsažené ve výparech. K dalšímu odvedení paliva, které je vázáno aktivním uhlím, slouží nasávání vzduchu přes regenerátor do vzduchového čističe motoru. Takto obohacený vzduch je nasáván přes sací potrubí do motoru. Regenerační ventil Regenerační ventil je spojen s čističem s aktivním uhlím, čističem vzduchu motoru nebo vyúsťuje pod škrtící klapku a palivovou nádrží. Průchod je ovládán jednak elektromagnetickým ventilem, nebo na základě výslednice sil, působící proti sobě při proměnlivé rychlosti nasávaného vzduchu, který prochází regulačním ventilem a síly vyvolané listové pružiny. V sepnutém stavu elektromagnetu přitáhne cívka kotvu s těsněním a tím uzavře průchod ventilem. Ve vypnutém stavu je kotva oddálena tlakem pružina od sedla. Se stoupajícím rozdílovým tlakem mezi vstupní a výstupní částí se listová pružina vychyluje ve směru zrychlení proudění. Těsnící prvek se stále více přibližuje k sedlu a tím zmenšuje průtokový otvor. Zpětný ventil ve vstupní části regeneračního ventilu brání tomu, aby při vypnutém motoru mohly výpary z nádoby s aktivním uhlím do sacího potrubí. Průtoková charakteristika regeneračního ventilu umožňuje při relativně malém rozdílovém tlaku velký regenerační proud, to odpovídá provozu motoru, který je blízko plné zátěži, a naopak malý proud při velkém tlakovém rozdílu, při volnoběhu.