48.-51. Česká a anglická kuchyně

English and Czech food and cuisine. Czech and English food are very different. The Czech cuisine The Czech diet is not very healthy. It is fat and based on pork meat. The Czech national meal is roast pork with dumplings and sauerkraut. Other popular food include Wiener schnitzel with potato salad , roast beef with a cream sauce or cabbage soup with sausage. Most food is served with potatoes or dumplings. Favorite food are also sweet dumpling with plum, pancaces, jam omelettes. Czech beer is famous in the world because it is taste and potency. Bohemian and Moravian wines are well known. The most popular spirit drink is Slivovice which is made from plum brandy and Becherovka which is made of alcohol and aromatic herb. Czechs havent got breakfast because they are hurry up to job or school. British persons are begin work later that is why have a breakfast. Dinner in Czech republic is lunch, in Britain is supper. The British cuisine For Britain is typical full breakfast that includes fries bacon and eggs, tomatoes and sometimes mushrooms. It is served with a cup of coffe or tea. However sometimes Britains prefer a light breakfast that consists cornflakes and milk or toast with marmelade. Lunch in Britain is quick meal such as a sandwich and tea or coffee. Dinner includes hot meat, sauce and some vegetadles. Typical is Scottish salmon, country pastes made from pork livers and pudding. Between breakfast and lunch is snake. Parents it prepare in home for children or children it buy in canteen in school. PŘEKLAD : Anglická a česká kuchyně jsou velmi rozdílná. Česká kuchyně České jídlo není moc zdravé. Je tučné a je založené na vepřovém mase. České národní jídlo je ( vepřo - knedlo - zelo )osmažené vepřové maso s knedlíkem a kyselým zelím. Další populární jídlo zahrnuje Vídenský řízek s bramborovým salátem, osmažené hovězi se smetanovou omačkou nebo zelná polévka s klobásou. Většina jídel je servirována s brambory nebo knedlíkem. Oblébené jsou taky sladké knedlíky se švestkami, palačinky nebo džemové omelety. České pivo je známé po celém světě, proto že je chutné a silné. Česká a Moravská vína jsou taky známá. Nejvíce populárním alkoholovým nápojem je slivovice, která je vyráběná ze švestkové pálenky a Becherovka, která je vyráběná z alkoholu a aromatických bylin. Češi nemají snídaně, proto že pospíchají do práce nebo do školy. Britové začinají pracovat později, a proto mají snídaně. Hlavním jídlem v České republice je oběd, v Británii večeře. Britská kuchyně Pro Británii je typická vrchovátá snědaně, která zahrnuje osmaženou slaninu a vajička, rajčata a někdy houby. To je servirováno a šálkem kávy nebo čajem. Avšak někdy Britové preferují lehkou snídani, která obsahuje kukuřičné lupínky a mléko nebo toast s marmeladou. Oběd v Británii je rychlé jídlo jako sendvič a čaj nebo káva. Večeře zahrnuje teplé maso, omáčku a nějakou zeleninu. Typický je Skotský losos, vesnické těsto vyrobené z vepřových jater a puding. Mezi snídani a obědem je svačina. Rodiče ji svým dětem připravují doma nebo si ji děti kupují ve školní kantýně. 2x klikni pro úpravu