37. Já také, já také ne

EITHER / NEITHER Either a jeho záporný tvar neither jsou výrazy, které studentům činí často nemalé potíže. V tomto článku se pokusím vysvětlit některé problémy a vyjasnit časté chyby. výslovnost Začneme však výslovností, která může být dvojí: either neither /'aɪðə/ spíše BrE /'naɪðə/ spíše BrE /'ɪ:ðər/ spíše AmE /'nɪ:ðər/ spíše AmE either na konci věty Začneme možná trochu zvláštně, ale tento odstavec je z celého článku ten nejdůležitější nebo nejzákladnější. Do hry nám však vstoupí slovíčko too. Pokud řeknete “líbí se mi to” a někdo zareaguje “mně se to taky líbí”, může to vypadat třeba následovně: I like it. – I like it, too. Když ale řeknete “mně se to nelíbí” a někdo zareaguje “mně se to taky nelíbí”, je situace jiná: I don't like it. – I don't like it, too. Pokud souhlasíme se zápornou větou, musíme místo too použít either: I don't like it. – I don't like it, either. Pochopitelně se nemusí reagovat vždy celou větou jako v příkladech výše, ale i když budete reagovat kratší větou je situace podobná. Stačí si pamatovat, že too se pojí s kladem a either se pojí se záporem. Jaké jsou však všechny možnosti reakce? kladná věta záporná věta I like it. I don't like it. I like it, too. I don't like it, either. Me too. Me neither. So do I. Neither do I. me too / me neither Pojďme se vrátit k předchozí tabulce. Častý problém je, že studenti používají krátkou větu “Me too” i u reakce na zápornou větu, což je špatně. I saw her yesterday. – Me too. I didn't see her. – Me too. I didn't see her. – Me neither. Na rozdíl od celé věty, kde se použilo either se zde použije neither. Je to dáno tím, že v celé větě je již zápor použit, proto nepoužijeme druhý zápor ve větě, ale vlastně kladnou alternativu. V krátké reakci však zápor nikde není, proto ho použijeme v neither: I don't like it. – I don't like it, either. I don't like it. – Me neither. Pozn.: V hovorové angličtině můžete zaslechnout místo Me neither také Me either ve stejném výzamu. so do I / neither do I Poslední část tabulky bylo pro mnohé známé spojení “So do I”, jenže i zde studenti často chybují, protože toto spojení používají vždy za jakýchkoli okolností. Ale i zde platí, že kladná a záporná reakce je rozdílná. Navíc zde musíte měnit i další slovíčka této vazby. I live in Prague. – So do I. TTT Jack is a doctor. – So is Peter. TTT She is at home. – So are her parents. TTT They can sing well. – So can Steve. TTT I don't live in Prague. – Neither do I. TTT Jack isn't a doctor. – Neither is Peter. TTT She isn't at home. – Neither are her parents. TTT They can't sing well. – Neither can Steve. TTT Pozn.: V britské angličtině můžete místo Neither do I použít i Nor do I TTT either … or … / neither … nor … Další použití je vazba “either … or …” a “neither … nor …”. U první vybíráme ze dvou možností, u druhé říkáme, že nemáme zájem ani o jednu ze dvou možností. Tyto vazby lze použít jak v jednoduchých, tak ve složitějších větách. either … or … = buď … nebo … What are you going to wear? – Either a hat or a cap. TTT You will have to buy either the blue T-shirt or the red one. They don't have the yellow one anymore. TTT Either we will go to the cinema, or we will go swimming. We haven't decided. TTT Slovíčko either můžeme použít na různých místech ve větě. Zde jsou dva příklady: Either you can study at home or you can attend a language course. TTT You can either study at home or attend a language course. TTT You can study either at home or at a language school. TTT Pozor na správný tvar slovesa! Either Jack or Susan is going to come, but not both of them. TTT Either Jack or his parents are going to come. TTT Vždy záleží na podmětu, který je blíž slovesu. Tedy Susan = jednotné číslo, proto je ve větě sloveso is, ale parents = množné číslo, proto následuje are. neither … nor … = ani … ani … Toto je obdoba předchozí vazby, avšak v záporu. U vazby "neither … nor .. " můžete mít pocit, že se jedná o dva zápory ve větě a tudíž jde o chybu. Opak je však pravdou. Tato vazba je brána jako celek, tedy jeden zápor. What are you going to wear? – Neither a hat nor a cap. TTT The film was neither interesting nor amusing. TTT We will go neither to the cinema nor to the theatre. TTT Pozor na dva zápory! Jak jsme si již řekli, vazba “neither … nor …” se bere jako jeden zápor. Nesmí se však ve větě objevit další zápor. Pokud tedy chci říct “Film nebyl ani zajímavý ani zábavný”, chybou by bylo začít záporem: The film wasn't neither interesting nor amusing. Zápor totiž ve větě již bude vyjádřen vazbou “neither … nor …”, proto musíme začít kladným slovesem: The film was neither interesting nor amusing. Pozor na správný tvar slovesa! Neither Jack nor Susan is going to come. TTT Neither Jack nor his parents are going to come. TTT I zde záleží na podmětu, který je blíž slovesu. Stejně jako u spojení either/or se dá i vazba neither/nor použít i v delších větách, ale pak zde dojde i inverzi: You can neither stay here nor you can stay at your grandma's. You can neither stay here nor can you stay at your grandma's. TTT Ale můžete použít i jednodušší: You can stay neither here nor at your grandma's. TTT both … and … Ve vazbě “either/or” vyjadřujeme, že chceme “buď jedno, nebo druhé”. Ve vazbě “neither/nor” pak říkáme, že “nechceme ani jedno, ani druhé”. Nabízí se však ještě jedna možnost – “chtít oboje”. both … and … = jak … tak… (nebo “i … i …”) What are you going to wear? – Both a jumper and a jacket. TTT I am going to tell both Peter and Susan. TTT The film was both interesting and amusing. TTT Pozor na správný tvar slovesa! Na rozdíl od výše zmíněných gramatických jevů se zde používá vždy množné číslo. Both Jack and Susan are going to come. TTT neither vs. none Nyní si ukažme další běžnou chybu. V češtině se tato slova mohou překládat stejně = žádný. V angličtině však záleží na tom, z jakého počtu vybíráme. neither/'ni:ðə ­naɪðə/= žádný ze dvou none/'nʌn/ = žádný ze tří a více -I can lend you one of these two books. Which one do you want? TTT -Neither of them. I like neither. TTT -I can lend you one of these three books. Which one do you want? TTT -None of them. I like none. TTT Jinými slovy, pokud chcete říct žádný a máte na výběr ze tří a více, použijete slovo NONE. Pokud však máte na výběr jen ze dvou, použijete slovo NEITHER = ani jednu ze dvou. Slova neither a none mohou stát i samostatně. -Which one do you want? I have two. -Neither. -Which one do you want? I have three. -None. either vs. both Slovíčko either se ovšem může také objevit ve větě samostatně a zdánlivě v úplně jiných situacích, než jsme si zatím popsali. Základní smysl však zůstává stejný. Jde vždy o výběr ze dvou možností, i když třeba již nepoužiji celou vazbu “either/or”. Často se však v takových situacích může plést se slovem both. Někdy je rozdíl minimální nebo dokonce žádný, někdy je rozdíl ve významu značný. Pokud použijeme both, myslíme oboje. Pokud použijeme either, myslíte buď jedno nebo druhé. -Which should I have? The steak or the pasta? TTT -Either. They are both very good. TTT Pozor na možnou změnu ve významu: stejný význam: rozdílný význam: -Which dress should I wear? TTT -Doctor, should I take these pills or the antibiotics? TTT -Either dress will look good. TTT TTT -Either. You can choose. They are actually the same. TTT TTT -Both dresses will look good. TTT TTT -Both. You need to take these pills together with the antibiotics. TTT TTT Pozor na jednotné a množné číslo: There were people standing on either side of the road. TTT There were people standing on both sides of the road. TTT Poslední dvě příkladové věty mají stejný význam, ale se slovíčkem either se váže jednotné číslo, protože berete každou stranu silnice zvlášť (stáli na jedné i na druhé straně). Po slovíčku both je však množné číslo, protože je berete dohromady (stáli na obou stranách). “either way” Jako poslední zmíním idiom either way, který je docela užitečný. Znamená něco jako “tak či onak” nebo “ať je to jak chce”. Používá se většinou na začátku věty v reakci na větu předchozí. V podstatě je to zkrácená verze od “either this way or that way” TTT. You can study at home or you can attend a language course. Either way, you will have to work really hard if you want to pass the FCE. TTT You can ask someone for help or do it on your own. Either way, I think you will manage just fine. TTT Do you want to go dancing or go to the cinema? Either way, we have to go now. TTT Závěrem Jak vidíte, slovo either se objevuje hned v několik situacích a vazbách. Je dobré si pamatovat, že slova either, neither a both používáme, pokud se bavíme o dvou možnostech. Naopak all a none používáme, pokud je možností tři a více.2x klikni pro úpravu