38. Předložky

Předložky místní – in, at, on, by Gramatika Mírně pokročilí Začátečníci Námětem dnešního článku bude problematika studenty mnohdy obávaná, a to předložky. Zatím se zaměříme pouze na čtyři základní předložky místní (in, at, on, by), které se nejčastěji pojí s určitými konkrétními místy. předložka IN Předložka IN se zpravidla používá v případech, kdy mluvíme o nějakém zřejmě vymezeném prostoru. Může se jednat o prostor 3D (box, table, bag) či prostor víceméně 2D (garden, village, street) – prostor 2D reprezentují určité „vymezující hranice“. Proto: IN the house / building / classroom / table / bag / car IN the garden / city / village / street / picture IN Česká Lípa / Prague / Mexico / the United States Použití určitého členu „the“ nemá s problematikou předložek nic společného, člen se vždy řídí podstatným jménem, ke kterému patří a které sám určuje. Většinou ale mluvíme o nějakém jednom „konkrétním“ místě, proto ve většině případů uvidíte po předložce člen určitý. My pen is in the bag. (= v té konkrétní tašce plynoucí ze situace) My mother is in the kitchen. (= v té konkrétní kuchyni) In the garden there´s a dog. (= v té jediné konkrétní zahradě) ale: Your wallet is in a bag. (= v jedné/nějaké tašce; v jedné z tašek) She lives in a city. (= žije v jednom městě) V některých případech vynechání členu vyjadřuje, že nám nejde o „prostor“ jako takový (např. budovu), ale o účel. Jedná se o těchto základních 6 případů (3 x IN + 3 x AT): IN prison v. IN a/the prison IN hospital v. IN a/the hospital IN church v. IN a/the church He is in prison. (= sedí, bručí …) He is in a/the prison. (= je v budově věznice, třeba na návštěvě) She is in hospital. (= hospitalizovaná, léčí se …) She is in a/the hospital. (= je v budově nemocnice) They´re in church. (= jako věřící …) They are in a/the church. (= jsou v budově kostela, třeba turisté …) Stejnou logiku uplatníme ještě se školou. Být ve škole za účelem „učení se“ je ale s předložkou AT. Pokud jde jen o budovu, pak IN a/the school. My son is at school. Our classroom is in a/the school. předložka AT Tam, kde jde více než o budovu jako takovou o účel, používáme předložku AT. Jasné vyznačení pomocí hranic není pro účel návštěvy tohoto místa důležité. Jedná se především o místa „zábavy“ a „čekání na dopravní prostředek“. AT a/the concert / party / wedding AT a/the bus stop / railway station / airport AT school / home /work V těchto případech jde zcela o účel a nepoužívá se u nich člen. He is at school. (= je „ve škole“, učí se …) She was at home. (= nejde o budovu, ale o místo, kde se cítí „doma“) My son is at work. (= nejde o budovu, ale o místo, kde „pracuje“) AT se používá, pokud jste o někoho na návštěvě (např. u tetičky), případně pokud navštívíte doktora, zubaře, kamaráda apod. My kids were on holiday at their aunt´s. I was at the doctor´s. She was at Pepa´s. Přivlastňovací pád vyjadřuje, že se jedná o konkrétní místo, které k dané osobě patří. Např.: their aunt´s house, the doctor´s surgery, Pepa´s place. Postupem času tento poslední větný člen zmizel a zůstal jen samotný přivlastňovací pád. předložka ON Tuto předložku používáme, pokud se něco nachází na porvchu, ať už svislém, či vodorovném. ON a/the table / wall ON a/the bus / train / plane / boat (u hromadných dopravních prostředků chápeme prostor jako „palubu“ – plochu na které se nacházíme) ale: IN a/the car / lift předložka BY Pokud se nacházíte u řeky, moře, jezera, použijte předložku BY. BY a/the river / sea / lake Tento článek je pouhým pokusem vysledovat v chování „předložek“ určitou pravidelnost a zasadit ji do logického rámce. I tak ale zůstávají výjimky, které je nutné se naučit z paměti. Např.: ON the farm / map Často nás svádí k nesprávné předložce i náš rodný jazyk. Např. na obloze, na obrázku, na zahradě – přesto v ANG vždy IN (jedná se o prostor). IN the sky / picture / garden Předložek je mnoho a ještě mnohem víc je míst, se kterými je můžeme pojit. Proto není tato problematika u studentů zrovna populární. Předložky (resp. celá spojení) je proto třeba používat přímo ve větách, abyste si jejich použití skutečně „trvale zažili“. Pokud se výše uvedené výrazy naučíte zpaměti, ale nebudete je aktivně používat, dříve či později se k tomuto článku zase vrátíte