22. say x tell

Slovesa say a tell mají víceméně stejný překlad, tj. říci, liší se však v tom, jak se používají v rámci věty. Rozdíl vyplývá především z následujících vzorců, které můžeme nalézt ve výkladových slovnících: SAY something (TO somebody) ŘÍCI něco (někomu) She said: „I love you.“ She said hello (to me). He didn’t say that he was injured. I didn’t understand. What did you say? TELL somebody something ŘÍCI někomu něco Don’t tell him about our plans. Let me tell you something about my hobbies. Tell me all about it. He didn’t tell us that he was injured. Z těchto vzorců je vidět, že u slovesa SAY je důležité „říkat NĚCO“ a až poté případně KOMU (někdy nebývá vůbec vyjádřeno, proto v závorce) Naopak u slovesa TELL je důležitější, že „NĚKOMU říkáme NĚCO„. Mohlo by se zdát, že existují věty, kde lze použít SAY i TELL, podle toho, jak bychom větu zkonstruovali (dle výše uvedených vzorců). Např.: She told me everything. = She said everything to me. Ano, obě věty odpovídají vzorcům pro jednotlivá slovesa, nicméně, vždy mějte na paměti následující poučku a zároveň pomůcku: „Je-li ve větě vyjádřeno KOMU danou informaci říkáme, preferujeme sloveso TELL. Není-li vyjádřena osoba, které něco sdělujeme, pak je spíše důležitější ono NĚCO a volíme sloveso SAY.“ Dle této pomůcky, bude tedy ideální věta první. Poznámky: I/ Výše uvedené vysvětlení je spíše zjednodušení složitější záležitosti týkající se sloves SAY a TELL a přímých/nepřímých předmětů. II/ Nenechte se zmást známou písní Say you, say me od Lionela Richie. Podle zmíněných pravidel by totiž její refrén byl špatně. Say you, say me Say it together…naturally. Refrén by ve skutečnosti měl být psán s uvozovkami: Say „you“, say „me“. V překladu totiž nejde o to, že říkám něco tobě a říkej mi…nýbrž řekni „já“, řekni „ty“…řekni to dohromady (neboli You & Me/Já & Ty) III/ Bohužel anglická gramatika je plná výjimek a ani tato látka nezůstává výjimkou. Existuje celá řada tzv. ustálených spojení, ve kterých jsou slovesa SAY nebo TELL daná a nevztahují se na ně zmíněná pravidla. Jde zejména o tato spojení: SAY hello, good morning, goodbye,… SAY nothing SAY sorry SAY yes/no SAY prayers … TELL the truth TELL lies TELL the time TELL the difference TELL a joke TELL a story TELL a secret2x klikni pro úpravu