4.Minulý čas be

Minulý čas slovesa 'být' Prvním slovesem, jehož minulý čas se naučíme, je základní sloveso 'být', tedy TO BE. V angličtině má pouze dva tvary: was / wɒz / were / wɜ: / Důkladně si všimněte výslovnosti. Obzvláště pokud máte alespoň základní znalosti němčiny, mohli byste tvar WAS vyslovovat špatně. Kladné oznamovací věty Nejprve se podíváme na sloveso být v kladných oznamovacích větách. I was (byl jsem) we were (byli jsme) you were (byl jsi) you were (byli jste) he/she/it was (on byl, ona byla, to bylo) they were (oni byli/ony byly) Všimněte si podobnosti mezi přítomným a minulým časem. you are - you were he is -- he was we are - we were they are - they were Nesedí pouze slovesný tvar pro první osobu jednotného čísla (am), v minulosti je stejný tvar jako ve třetí osobě jednotného čísla (was). V přítomném čase s tvary slovesa BÝT obvykle zkracují pomocí apostrofu (I'm, you're...). V minulém čase k tomuto nedochází. Příklady: The movie was great! We were at home. Patrick Swayze was my mother's favorite actor. Záporné věty Zápor v minulém čase není žádnou vědou, prostě přidáme NOT, obzvláště zkrácenou fromu N'T: wasn't / wɒznət / weren't / wɜ:nt / Příklady: The book wasn't very interesting. I don't know any details. I wasn't there. Were your parents at the parent-teacher conference? -- No, they weren't. Tázací věty V otázkách už, jak jsme u slovesa být zvyklí, dochází k prohození slovesa a podmětu: I was -- was I? you were -- were you? he was -- was he? we were -- were we? they were -- were they? Příklady: Were you at Janet's party? Why was he late? Where were your parents last night? V posledním příkladu si všimněte dvou podobných slovíček, tázacího WHERE a slovesa WERE. Jejich výslovnost je jiná! where / weə / x were / wɜ: / Poslechněte si poslední větu ještě jednou, pomaleji: Where were your parents last night? 2x klikni pro úpravu