23. řadové číslovky

Řadové číslovky v angličtině Jak správně používat řadové číslovky v angličtině (ordinal numbers), neboli jak říct anglicky první, druhý, třetí, desátý, stý, sto padesátý první atd., na to se podívejte v tomto článku týkající se gramatiky a pravopisu číslovek řadových v anglickém jazyce spolu s praktickými příklady použití. Psaní řadových číslovek číslicí V psaní řadových číslovek číslicemi je mezi českým jazykem a anglickým jazykem rozdíl. V češtině dáváme za číslici tečku, čímž označíme řadovou číslovku. V angličtině se však vždy píší poslední dvě písmena psané číslovky. ČTĚTE TAKÉ: Základní číslovky v angličtině Tato dvě poslední písmena lze psát buď normálně takto: česky slovy česky číslovkou anglicky slovy anglicky číslovkou první 1. first 1st druhý 2. second 2nd nebo za použití horního indexu takto: česky slovy česky číslovkou anglicky slovy anglicky číslovkou první 1. first 1st druhý 2. second 2nd Řadové číslovky PRVNÍ AŽ DESÁTÝ anglicky česky slovy česky číslovkou anglicky slovy anglicky vyslovujeme anglicky číslovkou první 1. first /ferst/ 1st druhý 2. second /seknd/ 2nd třetí 3. third /therd/ 3rd čtvrtý 4. fourth /forth/ 4th pátý 5. fifth /fifth/ 5th šestý 6. sixth /sixth/ 6th sedmý 7. seventh /sevnth/ 7th osmý 8. eighth /eith/ 8th devátý 9. ninth /najnth/ 9th desátý 10. tenth /tenth/ 10th Řadové číslovky JEDENÁCTÝ AŽ DVACÁTÝ anglicky česky slovy česky číslovkou anglicky slovy anglicky vyslovujeme anglicky číslovkou jedenáctý 11. eleventh /ilevnth/ 11th dvanáctý 12. twelfth /twelvth/ 12th třináctý 13. thirteenth /thertýnth/ 13th čtrnáctý 14. fourteenth /forthýnth/ 14th patnáctý 15. fifteenth /fifthýnth/ 15th šestnáctý 16. sixteenth /sixtýnth/ 16th sedmnáctý 17. seventeenth /sevntýnth/ 17th osmnáctý 18. eighteenth /eithýnth/ 18th devatenáctý 19. nineteenth /najntýnth/ 19th dvacátý 20. twentieth /twentieth/ 20th Řadové číslovky DVACÁTÝ PRVNÍ AŽ TŘICÁTÝ anglicky česky slovy česky číslovkou anglicky slovy anglicky číslovkou dvacátý první 21. twenty-first 21st dvacátý druhý 22. twenty-second 22nd dvacátý třetí 23. twenty-third 23rd dvacátý čtvrtý 24. twenty-fourth 24th dvacátý pátý 25. twenty-fifth 25th dvacátý šestý 26. twenty-sixth 26th dvacátý sedmý 27. twenty-seventh 27th dvacátý osmý 28. twenty-eighth 28th dvacátý devátý 29. twenty-ninth 29th třicátý 30. thirtieth 30th Řadové číslovky TŘICÁTÝ PRVNÍ AŽ ČTYŘICÁTÝ anglicky česky slovy česky číslovkou anglicky slovy anglicky číslovkou třicátý první 31. thirty-first 31st třicátý druhý 32. thirty-second 32nd třicátý třetí 33. thirty-third 33rd třicátý čtvrtý 34. thirty-fourth 34th třicátý pátý 35. thirty-fifth 35th třicátý šestý 36. thirty-sixth 36th třicátý sedmý 37. thirty-seventh 37th třicátý osmý 38. thirty-eighth 38th třicátý devátý 39. thirty-ninth 39th čtyřicátý 40. fortieth 40th Řadové číslovky DESÁTÝ, DVACÁTÝ, TŘICÁTÝ atd. anglicky česky slovy česky číslovkou anglicky slovy anglicky číslovkou desátý 10. tenth 10th dvacátý 20. twentieth 20th třicátý 30. thirtieth 30th čtyřicátý 40. fortieth 40th padesátý 50. fiftieth 50th šedesátý 60. sixtieth 60th sedmdesátý 70. seventieth 70th osmdesátý 80. eightieth 80th devadesátý 90. ninetieth 90th Řadové číslovky STÝ, TISÍCTÝ až BILIÓNTÝ anglicky česky slovy česky číslovkou anglicky slovy anglicky číslovkou stý 100. hundredth 100th tisící 1 000. thousandth 1 000th deseti tisíctý 10 000. ten-thousandth 10 000th sto tisící 100 000. one-hundred thousandth 100 000th milióntý 1 000 000. millionth 1 000 000th miliardtý 1 000 000 000. milliardth (British English) billionth (American English) 1 000 000 000th bilióntý 1 000 000 000 000. billionth (British English) 1 000 000 000 000th Příklady vyšších řadových číslovek anglicky česky slovy česky číslovkou anglicky slovy anglicky číslovkou sto první 101. one hundred and first 101st sto padesátý šestý 156. one hundred and fifty-sixth 156th pět set šestnáctý 516. five hundred and sixteenth 516th devět set devadesátý devátý 999. nine hundred and ninety-nineth 999th tisící dvě stě třicátý druhý 1 232. one thousand and two hundred thirty-second 1 232nd dva milióny tři sta třicet tři tisíc tři sta třicátý třetí 2 333 333. two million three hundred and thirty-three thousand three hundred and thirty-third 2 333 333rd VŠIMNĚTE SI: U číslic se v angličtině velmi často používají čárky, oddělující od sebe jednotlivé tisíce: česky číslovkou anglicky číslovkou 1 000 000. 1,000,000th 1 000 000th ČTĚTE TAKÉ: Předpřítomný čas prostý v angličtině ČASTÉ CHYBY u anglických řadových číslovek:  Opomínání výjimek v gramatice u řadových číslovek: first, second, third  Pravopis u některých řadových číslovek: four – fourth, five – fifth, nine – nineth atd. KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY POUŽITÍ ŘADOVÝCH ČÍSLOVEK V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ  Charles IV (slovy Charles the Fourth) (překlad: Karel IV.)  the Second World War (překlad: Druhá světová válka)  First Lady (překlad: První dáma)  second sons (překlad: druzí synové)  Twentieth Century Fox (název filmové společnosti) VŠIMNĚTE SI: U názvů panovníků se místo řadových číslic užívají římské číslice, které se posléze čtou jako řadové číslovky, např. Elizabeth II (čteme Elizabeth the Second) nebo Charles IV (čteme Charles the Fourth). POZNÁMKA: Ve většině případů se před řadovou číslovkou používá určitý člen the nebo zájmeno přivlastňovací, např.:  I was the first in the race yesterday.  I have just finished my second bottle of whisky. 2x klikni pro úpravu