16.-17. Užití minulého času

1. Přeložte do č.j. What did the doctor say? They did not see the wall. I did not hear it. The boy did not go to the cinema. My father did not drink wine yesterday. 2. Přeložte do a.j. Hodně jsem pil. Mý přátelé šli do restaurace. Kdo vypil to mléko? Mluvili jsme přes dvě hodiny. Má manželka vařila rýži. 3. Sestavte věty We your ball in was house were. Speak restaurant she ate chair a at. Water sister drinks fly drank your. Say doctor shop did the what sleeps. Did me bed where saw you see? 2x klikni pro úpravu