29. Měřící přístroje

29. Měřící přístroje v dálkovém vytápění a CZT Měření požadovaných hodnot poskytuje informace např. o hospodárnosti, umožňuje porovnávání, plánování na další topné sezóny a souvisí i s ekologií provozu a další. Nejčastěji se měří teplota, tlak, množství teplonosné látky nebo tepelné energie, dále také můžeme vyhodnocovat změnu teploty, tlakové ztráty nebo jiné údaje Přístroje - základní rozdělení: TEPLOMĚRY, TLAKOMĚRY, SDRUŽENÉ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE, MĚŘIČE TEPLA. Teploměry - mohou být kapalinové a bimetalové (dvojkovové), ve vytápění se používají mechanické i elektronické Pro dobrý převod tepla je nutný těsný kontakt, vyhodnocení může být na stupnici mechanické (do 700°C) nebo digitální (do 1600°C), pro vytápění obvykle stačí do 200°C. Měříme teplotu vody, páry. Tlakoměry také manometry - měří velikost nebo změny velikosti tlaku. Mohou být mechanické, elektronické. Obvykle stačí stupnice do 10MPA, hodnoty mohou být v kPa, MPa, bar nebo mbar. Diferenční tlakoměry měří rozdíly tlaků. Napojení obvykle G1/2" Sdružené měřící přístroje jsou termomanometry (měří tlak i teplotu) a mají tedy dvě stupnice. Moderní zařízení umožňují dálkový přenos naměřených údajů do místa vyhodnocení (velinu) Měřiče tepla - měří množství tepla které projde měřícím přístrojem v MJ, GJ, kWh. Přístroje jsou - Kompaktní měřič tepla nebo Kalorimetrické počítadlo. Další učivo viz učebnice vytápění pro 3.ročník