23. Etážové vytápění a jednotrubkové otopné soustavy s přirozeným oběhem

23. Etážové vytápění a jednotrubkové otopné soustavy s přirozeným oběhem 1. ETÁŽOVÉ VYTÁPĚNÍ - jedná se o zvláštní případ ústředního vytápění - zdroj tepla je ve stejném podlaží jako vytápěné místnosti popř. přímo v jednopodlažním bytě - k dopravě tepla je použita teplonosná látka - teplo se předává otopnými tělesy - převážně prouděním (konvekcí) - OTOPNÉ SOUSTAVY S OTOPNÝMI TĚLES - II - otopnou plochou např. podlaha, stěny - sáláním (zářením, radiací) - SÁLAVÉ (VELKOPLOŠNÉ) OTOPNÉ SOUSTAVY - II - přímým dodáváním teplého vzduchu - prouděním (konvekcí) - TEPLOVZDUŠNÉ VYTÁPĚNÍ Etážové topení může být i v provedení samotížném (při dodržení podmínek pro tuto variantu). Mnohem výhodnější je však provedení s NUCENÝM OBĚHEM VODY. Odstraní se potrubí velkého průměru vedeného pod stropem a nezáleží na vzájemné poloze kotle a otopných těles. Příklad tohoto provedení je v učebnici VYTÁPĚNÍ např. obr. 3.18, str. 83 ... samotížná ET. SOUSTAVA obr. 3.16, str. 81 2. Jednotrubkové otopné soustavy se samotížným oběhem vody - v rozvodu otopné soustavy je použito pouze jedné trubky, která se použije pro dopravu vody v okruhu KOTEL - OTOPNÉ TĚLESO - KOTEL. - teplota vody se průtokem otopnými tělesy postupně snižuje - lze použít provedení s obtokem, čímž se problém snižování teploty vody při průtoky ot. tělesy omezí Další vysvětlení se váže - uč. VYTÁPĚNÍ obr. 3.19 a 3.20, str. 84 ...zde a v následujících tématech.