30. Vyúčtování akce

Placení: Hotovostní a bezhotovostní. 1) Vyúčtování hlavních služeb a to jsou pokrmy, nápoje a pronájem místnosti. Vyúčtování pokrmu je cena za 1 porci x počet porcí= celková cena. Vyúčtování nápojů je cena za 1 porci. Tvrdý alkohol 5 cl, pivo 0,5/ láhev, víno 0,2 l. Pronájem místnosti. 2) Vyúčtování za další služby Zapůjčení techniky- cena za 1 hod x hodiny Živá hudba- cena za hodinu x hodiny DPH je z celkové částky. Výše složené zálohy se odečítá od celkové částky. Celková cena musí být vyjádřena slovy. Hotovostní placení – datum, podpis, razítko toho kdo částku přijal. Originál objednavatel kopii vystavovatel. Bezhotovostní placení- Objednavatel nebo kontaktní osoba svým podpisem potvrdí souhlas s vyúčtováním a dostává originál a kopie jde k dalšímu zpracování.