13) Recirklulace plynů, sekundární vzduch

13) Recirkulace plynů, sekundární vzduch Zpětné vedení výfukových plynů Provádí se za účelem snížení oxidů dusíku ve výfukových plynech. Množství zbytkových spalin čerstvé směsi lze měnit buď recirkulací výfukových plynů ( EGR, Elektronic Gas Recirkulation ) s EGR – ventilem řízeným řídící jednotkou systémem Motronic, nebo variabilním časováním ventilového rozvodu. Elektronická regulace plnícího tlaku u motorů s přeplňováním turbodmychadlem Regulace probíhá v závislosti na velikosti zatížení motoru ( snímače tlaku, množství nebo hmotnost nasávaného vzduchu. ). Provozní body zatížení jsou vyčteny z třírozměrného datového pole v paměti řídící jednotky v závislosti na otáčkách motoru a úhlu natočení škrtící klapky. Regulace je prováděna otevíráním přepouštěcího ventilu pomocí taktovacího elektromagnetického ventilu, který je řízen řídící jednotkou.