24.-25. Hostiny s nabídkovým stolem

Raut a recepce RAUT je druh slavnostní hostiny, zpravidla pořádané ve večerních hodinách. Při rautech se nepronášejí žádné oficiální projevy, jen krátké přípitky. Hosté mohou přicházet i po zahájení rautu a odcházet i během akce, nemusejí čekat na oficiální zakončení. Občerstvení je podávání formou nabídkových stolů, jako hlavní se nabízejí studené pokrmy, dále teplé pokrmy na vidličku, dezerty, moučníky, káva a ovoce. Nápoje nabízejí číšníci v úvodu rautu z plata. Dále jsou k dispozici nápojové stoly, které mohou být specializované na určitý druh nápojů. Při rautu nemusí být místa k sezení pro všechny hosty, ale při akci s celovečerním programem by měli mít hosté možnost sezení u stolu. Raut může být klasický – rodinný obchodní – reklamní RECEPCE je významné společenské setkání s pohoštěním, má slavnostnější formu než raut. Recepce zahajuje hostitel slavnostním přípitkem a oficiálně zakončuje. Hostitel vítá přicházející hosty podáním ruky (ti musí přicházet včas), někdy hosty ohlašuje ceremoniář, na závěr se s hosty opět loučí hostitel. Recepce se pořádá v politických a diplomatických kruzích, kde se postupuje podle protokolu. Občerstvení se podává podobně jako u rautu.