10), 11) Vstřikování paliva u zážehových motorů- úvod, rozdělení systémů, základní části

11) Vstřikování paliva u zážehových motorů – úvod, rozdělení systému, základní části Příprava směsi vstřikováním benzinu Potřeba zabezpečit optimální poměr paliva a vzduchu ve všech válcích motoru a umožnit přesnější regulování tohoto poměru, a tím i zmenšit tvorbu škodlivých exhalací, vedly konstruktéry k vyvíjení mechanických a elektronických vstřikovacích zařízení. Vzhledem k přísným požadavkům na obsah škodlivin ve výfukových plynech se vyžadovalo pro přesnou regulaci vstřikovaného množství paliva stále více informací. U mechanických soustav to mělo za následek značnou konstrukční složitost zařízení, a proto byla vyvinuta elektronicky řízená vstřikovací zařízení. Systemy vstřikování paliva s účinným katalytickým způsobem redukce emisních spalin a regulačním okruhem řízení složení směsi ( řízené katalyzátory ) jsou v dnešní době téměř výhradně používanými systémy přípravy směsi. Zážehové motory se vstřikováním mají řadu výhod : • Rovnoměrné rozdělení paliva do válců, zvláště u vícebodového vstřiku • Optimální tvorbu směsi • Snadnější dodržení požadovaného směšovacího poměru a možnost jednoduché regulace na úzký rozsah směšovacího poměru lambda sondou • Ve spojení s katalyzátorem snížení emisí • Lepší studený start a přechodové stavy • Optimální tvarování sacího potrubí • Možnost realizovat přeplňování motoru bez větších problémů Nevýhodou vstřikovacího zařízení je nutnost použití velmi přesných součástí, snímačů a akčních členů, což vede k vyšší ceně těchto zařízení. Přehled a rozdělení vstřikovacích systémů 1) Druhy vstřikovacích zařízení podle konstrukce :  Systémy mechanické  Systémy elektronicky řízené 2) Podle způsobu dávkování paliva : • Kontinuální vstřik – nepřetržitá dávka paliva do sacího systemu • Pulzní vstřik ( přerušované vstřikování ) – na každý pracovní cyklus odměří vstřikovací ventil jednou nebo dvěma dávkami potřebné množství paliva Při simultánním vstřikování je odměřené množství paliva vstřikováno během pracovního cyklu ve dvou intervalech pro všechny válce současně. Při sekvenčním vstřikování je postupně vstřikováno palivo přímo pro jednotlivé válce pouze jednou za pracovní cyklus, a to vždy před uzavřený sací ventil. Kromě toho se používá ještě skupinové vstřikování se vstřikováním pro určitou skupinu válců vždy jednou za pracovní cyklus. 3) Podle počtu vstřikovacích ventilů :  Jednobodový ( centrální ) vstřik – jeden vstřikovací ventil pro všechny válce, centrálně umístěný  Vícebodový vstřik –samostatné vstřikovací ventily pro jednotlivé válce 4) Podle způsobu dopravy paliva do spalovacího prostoru :  Přímý vstřik – přímo do spalovacího prostoru válce  Vstřik do sacího kanálu ( těsně před sací ventil )  Vstřik do sacího potrubí 5) Podle možnosti elektronického řízení vstřikování a zapalování :  Řízeno pouze vstřikování – označováno Jetronic ( firma Bosch )  Řízeno vstřikování a zapalování – označováno Motronic Kromě způsobu vstřikování jsou rozlišovacím kriteriem obou systemů tyto hlavní řídící veličiny : • Tlak v sacím potrubí • Množství nasávaného vzduchu • Hmotnost nasávaného vzduchu • Poloha škrtící klapky a otáčky motoru Základní části Palivový systém se skládá z těchto částí :  Elektrické palivové čerpadlo  Zásobník tlaku paliva  Palivový filtr  Regulátor systemového tlaku  Vstřikovací ventily Palivové čerpadlo je zapojeno přes řídící relé. Čerpadlo se uvede do provozu po zapnutí zapalování a v případě nastartování motoru zůstane trvale zapnuté. Z bezpečnostních důvodů dojde asi po pěti sekundách po zastavení motoru a zapnutém zapalování k přerušení dodávky paliva. Palivové čerpadlo je výstředníkové válečkové, poháněné stejnosměrným elektromotorem. Palivo je nasáváno a vytlačováno zvětšováním a zmenšováním prostoru dutin s válečky a proudí přes komutátorový rotor čerpadla. Skříň čerpadla je těsně uzavřená a nemůže se vytvořit žádná zápalná směs. Palivo současně chladí elektromotor. Čerpadlo dopravuje palivo do zásobníku tlaku. Ten drží ještě po zastavení motoru tlak paliva, aby bylo usnadněno jeho startování, zvláště při zahřátém motoru nebo při delším stání. Zároveň zásobník vyrovnává pulzaci paliva vzniklou činností elektrického čerpadla, a tím zabezpečuje přesné dávkování, rovnoměrný chod motoru a nízkou spotřebu. Za zásobníkem paliva je umístěn palivový filtr. Čistota paliva je velice důležitá pro správnou funkci vstřikovacího zařízení. Zachycuje nečistoty až do průměru 0,01 mm. Čistič obsahuje papírovou čistící vložku, na níž je umístěno sítko. Na tělese filtru je vyznačená šipka udávající směr průtoku paliva. Následující částí je regulátor systemového tlaku, udržující konstantní tlak palivového systemu. Kolísání tlaku by se projevilo okamžitě na složení směsi. U KE-Jetronic je řídící tlak, který působí na řídící píst, stejný jako systemový tlak. Regulátor je spojen hadicí se sáním, aby se udržel konstantní rozdíl mezi tlakem v sání a tlakem paliva, což rovněž umožňuje správné složení směsi. Vstřikovací ventily otevírají při tlaku 330 až 450 kPa ( podle typu systemu ) a vstřikují nepřetržitě odměřené množství paliva před sací ventily. Palivo je rozprášeno kmitáním jehly ventilu. Otevírací tlak nelze seřizovat. U některých typů se zlepší rozprášení paliva použitím ventilu s přisávání vzduchu.