9) Elektronicky řízené karburátory

10) Elektronicky řízené karburátory Jde o úpravu karburátoru Pierburg pro dosažení nižší spotřeby paliva, škodlivých emisí ve výfuku a lepší funkce motoru. Činnost karburátoru je klasická s tím rozdílem, že je možná elektronická korekce na základě snímání provozních veličin motoru a nasávaného vzduchu. Elektronicky jsou zjišťovány tyto funkce : • Řízení bohatosti směsi a množství nasávané směsi při startu, ohřevu motoru a akceleraci • Korekce směšovacího poměru podle naprogramovaných hodnot • Řízení otáček, běhu naprázdno • Brzdění motorem • Motorstop Hlavními částmi jsou :  Dvojstupňový karburátor  Akční členy  Elektronická řídící jednotka ( EŘJ )  Senzory ( čidla ) Na rozdíl od běžného karburátoru mohou odpadnout systémy studeného startu, přídavné směsi běhu naprázdno a akcelerační pumpičky. Snímače měří hodnoty :  Otáčky motoru  Teplotu v sání  Teplotu chladící kapaliny  Úhel otevření škrtící klapky  Signál z lambda sondy A předávají je ve formě elektrických povelů řídícímu přístroji ( mikroprocesoru ). Ten je vyhodnotí a nastaví oba akční členy ( ovladač vzduchové přívěry a nastavovač škrtící klapky ), které převádějí elektrické povely na mechanickou práci, potřebnou k natáčení klapky a přívěry. Vzduchová přívěra ovlivňuje svým postavením obohacení směsi při studeném startu, ohřevu motoru, akceleraci a částečném zatížení. Pro přívod paliva se využívá systém běhu naprázdno a přechodový systém s korekcí bohatosti směsi pomocí vzdušníku, jehož průřez se zasouváním jehly vzdušníku mění v závislosti na poloze vzduchové přívěry. Ovladačem vzduchové přívěry je elektromotor. Nastavovač škrtící klapky má elektropneumatický pohon a řídí :  plnění motoru při studeném startu,  ohřev motoru,  běh naprázdno,  deceleraci  vypnutí motoru. Do membránové tyče je umístěn spínač běhu naprázdno. Slouží k informaci o dotyku a vzájemné poloze membránové tyče a páky škrtící klapky. Tlačná tyč membrány se pohybuje proti síle zpětné pružiny prostřednictvím podtlakově ovládané membrány. K tomu potřebný pracovní tlak se nastavuje pomocí dvou elektromagneticky řízených ventilů. Jeden z nich umožňuje spojení s atmosférickým vzduchem, druhý se sacím potrubím pod škrtící klapkou. V nastavovači zabudovaný potenciometr předává informace o nastavení tlačné tyče zpět řídícímu přístroji. Elektronická řídící jednotka umožňuje i řízení s uzavřeným regulačním obvodem ( s lamda sondou a třícestným katalyzátorem ). Lambda sonda působí na regulační obvod tak, že prostřednictvím ovladače vzduchové přívěry nastavuje složení směsi vzduchu a paliva s hodnotou λ=1 ( odpovídá poměru paliva a vzduchu 1 : 15 ).