2.-3. Skladování

Skladování – druhy skladů, zásady správného skladování Skladování potravin Skladování potravin je třeba věnovat velkou pozornost. Rozhodující je teplota a čistota vybavení, vlhkost a čistota ovzduší, větrání skladových prostor. Druhy skladů: Suché: Udržuje se v nich teplota kolem +18 °C. Skladuje se zde převážně cukr, pečivo, obiloviny, luštěniny, olej. Chladné: Zde se udržuje přirozená teplota. Zásada v tomto skladu je, že převládá vysoká vlhkost a prostory musí být dokonale větrány. Skladují se zde převážně brambory, ovoce, zelenina, nápoje, kompoty nebo vejce. Chlazené: Udržuje se zde teplota od 0°C do +10 °C. Vše se musí skladovat odděleně. Chlazené sklady využíváme např. pro maso, drůbež, cukrářské výrobky, masné výrobky, mléčné výrobky. Mrazící: Udržuje se zde teplota od -18 °C až do -22 °C. V těchto skladech lze skladovat potraviny i dlouhodobě. Skladuje se zde např. maso, ryby, pečivo nebo polotovary. Jaké zásady dodržovat při skladování Potraviny musí být uloženy ve vhodných sáčcích, dózách nebo skladovacích boxech. Pravidelně kontrolujeme jakost potravin Zpracováváme vždy potraviny, které byly uskladněny dříve. Vadné nebo zkažené potraviny se musí neprodleně ze skladu odstranit. Aromatické látky jako např. koření skladujeme odděleně, aby nám nenačichla jiná skladovaná potravina. S potravinami se nesmí skladovat např. čistící prostředky. Pravidelně kontrolujeme teplotu skladu. Nezapomínáme na hygienu. Hygiena při manipulaci s potravinami Každý pracovník, který přijde do styku s potravinami je povinen se nechat vyšetřit lékařem a podrobí se vstupní prohlídce. Musí si osvojit znalosti z hygienického minima a lékař mu vystaví zdravotní průkaz, který je uložen u vedoucího na pracovišti.