4) Tvorba směsi, směšovací poměr, součinitel přebytku vzduchu

4) Tvorba směsi, směšovací poměr, součinitel přebytku vzduchu Hořlavá směs paliva se vzduchem se tvoří : • Před spalovacím prostorem, v sacím potrubí – vnější tvorba směsi • Ve spalovacím prostoru válce motoru – vnitřní tvorba směsi Před spalovacím prostorem válce, v karburátoru a sacím potrubí se připravuje směs u zážehových motorů. Směs je nasávána do spalovacího prostoru válce a zde je zažehnuta od elektrického výboje svíčky. Směs je tvořena zpravidla v karburátoru u nových typů motorů pomocí vstřikování paliva do sacího potrubí nebo před sací ventil. Směšovací ústrojí je zařazeno do sacího systému a mimo tvorbu směsi slouží k odměření množství vzduchu a paliva a regulaci množství směsi, tedy k řízení výkonu motoru. Vnější tvorba směsi umožňuje pouze kinetické spalování homogenní nebo vrstvené směsi. Ve válci motoru se tvoří směs hlavně u motorů na těžké palivo, naftu, nebo topné oleje. V současnosti je však konstrukčně vyřešeno přímé vstřikování benzinu do spalovacího prostoru válce motoru. Tvorbu zajišťuje dokonalé rozprášení paliva, které je vstřikováno do spalovacího prostoru : Ve dně pístu motoru, tj. přímé vstřikování Do předkomůrky, vytvořené v hlavě válce motoru, tj. nepřímé vstřikování Tvorba směsi Zážehový motor potřebuje ke svému provozu určitý poměr paliva a vzduchu. Ideální teoretické spalování probíhá při hmotnostním poměru vzduchu a paliva 14,7 : 1 a tento poměr je označen jako stechiometrický směšovací poměr. Vzhledem k provozním podmínkám a režimům chodu motoru je nutné tento poměr upravovat a korigovat.