20.Telefonování

Začínám hovor – představuji se Můžete použít formálnější Good morning/afternoon nebo častější Hello. Místo spojení “u telefonu” použijeme již zmíněné this: Hello, this is Paul Jackson. TTT Good morning, this is Paul Jackson. TTT Typické chyby: Hello, I am Paul Jackson. Hello, here is Paul Jackson. Hello, Paul Jackson speaking. Good morning. I am Paul Jackson. Začínám hovor – chci s někým mluvit Can I talk to (with) Mr.Brown? / Can I speak to (with) Mr.Brown? TTT May I talk to (with) Mr.Brown? / May I speak to (with) Mr.Brown? TTT Could I talk to (with) Mr.Brown? / Could I speak to (with) Mr.Brown? TTT Hello, is that Mr.Brown? TTT Někdo volá – představuji se Tato část je spíš něco navíc, protože jsme v českém prostředí a pokud zvedneme telefon, je pravděpodobné, že se představíme česky. Je však třeba zmínit i tuto možnost. Pracujeme-li například pro firmu KPDM, začneme hovor takto: KPDM, how may I help you? TTT KPDM, may I help you? KPDM, can I help you? Pokud chceme rovnou říct naše jméno, můžeme to udělat například takto: KPDM, John Brown speaking. How may I help you? Speaking… Toto slovíčko má hodně studentů spojeno právě s telefonováním a naprosto správně. Často jej však nepoužívají na správném místě. Pokud mi někdo telefonuje a ptá se např. Can I talk to Mr.Brown? a já jsem pan Brown, řeknu Speaking. A naopak, pokud někomu budu volat a zvedne to přímo volaná osoba, pravděpodobně uslyším Speaking. Většinou slovo “speaking” říká člověk, kterému je voláno – viz výše, nebo: Can I speak to Mr.Brown? – Speaking. TTT Moment, prosím Může se stát, že kolega, kterému jsme zvedli telefon, je například ve vedlejší kanceláři, a musíme pro něj dojít. Není vhodné nechat telefonujícího čekat bez vysvětlení a pokud toho zatím nejsme schopni, je třeba si alespoň zapamatovat následující vazby: Please, hold on. Hold the line, please. Can I talk to Mr.Brown? – **Hold the line, please. Přepojím vás Pokud chce někdo mluvit s kolegou a omylem se dovolá na váš telefon, můžete říct, že volajícího přepojíte. Zde se hodí následující vazby: přepojit = connect = put (someone) through I'll put you through. / I'll connect you. TTT I'm putting you through. TTT Můžeme před tím také říct Počkejte, prosím: Can I talk to Mr.Brown? – Hold the line, please. I will connect you. (I will put you through) Vzkazy Pokud člověk, se kterým chceme hovořit, není k zastižení nebo pokud zvedneme telefon třeba kolegovi v práci a on zrovna není v kanceláři, je dobré umět přijmout nebo zanechat vzkaz (a message). Toto slovo se však používá se slovesy take a leave, podle situace: take a message = vzít (zapsat) vzkaz leave a message = zanechat (nadiktovat) vzkaz Chci vzít vzkaz May I take a message? TTT Can I take a message? TTT Chci zanechat vzkaz May I leave a message? TTT Can I leave a message? TTT Chci požádat o zaznamenání vzkazu Can you take a message? TTT Could you take a message? TTT Chci nabídnout volajícímu, že zaznamenám vzkaz Would you like to leave a message? TTT Typická chyba: Can you leave a message? TTT Podrobně se vzkazům věnujeme v samostatném článku. Volaný není k zastižení Pokud chce někdo mluvit s kolegou, který zrovna není v kanceláři, můžeme chtít vysvětlit, kde je a kdy se vrátí. Zde pozor na předložky! Kde je Mr. Brown isn't in (at) the office right now / at the moment. TTT Mr. Brown isn't at his desk right now / at the moment. TTT Mr. Brown is in a meeting. TTT Mr. Brown is having a day off (a week off). TTT Kdy se vrátí He'll be back next week. TTT He'll be back next Monday. TTT He'll be back on Friday. TTT He'll be back in two days. TTT He'll be back in a week. TTT He's coming back on Monday. TTT He's coming back in a week. TTT Poté, co řekneme volajícímu, že Mr. Jackson není v kanceláři, můžeme rovnou nabídnout, že mu zanecháme vzkaz (viz kapitola výše): Can I talk to Mr.Brown? – He isn't in the office right now. He is in a meeting. Can I take a message / Would you like to leave a message? Pokud chcete být zdvořilejší, doporučuji použít vazbu I'm afraid = obávám se. Dáváte tím najevo určitou “lítost” na tím, že volaný není dostupný. Can I talk to Mr.Brown? – I'm afraid he isn't in the office right now. Zavolám později Je možné se také zeptat, jestli chce volající zanechat vzkaz nebo zavolá později: Can I talk to Mr.Brown? – He isn't in the office right now. Can I take a message or will you call back later? Stejně tak, pokud mi někdo nabídne, že převezme vzkaz, můžu odpovědět, že nechci, ale zavolám později: Mr Brown is in a meeting. Can I take a message? – No, thanks. I'll call back later. Konec rozhovoru Pokud jsme vše vyřídili a chceme se rozloučit a ukončit hovor, používáme stejné fráze jako v češtině: Thank you. Good bye. Thanks. Bye. Příklady rozhovorů Příklad č.1: -KPDM, how may I help you? TTT -Hello, this is Paul Jackson. Can I talk to Mr. Brown, please? TTT -Certainly. Hold the line, please? TTT -Sure. TTT -Hello. TTT -Yes. TTT -I'm afraid Mr. Brown isn't at his desk at the moment. He is in a meeting, I think. Can I take a message? TTT -No, it's fine. I will call back later. What time do you think he might be back? TTT -In two hours, I guess. TTT -Great. I will call back then. Good bye. TTT -Good bye. TTT Příklad č.2: -KPDM, can I help you? TTT -Hello, this is Paul Jackson. Can I speak with Mr. Brown, please? TTT -I'm afraid Mr.Brown is on holiday this week. TTT -Oh, I see. Can I leave a message? TTT -Of course. TTT -Please tell him to call me back as soon as he gets back from holiday. TTT -Sure. Does he have your number, Mr Jackson? TTT -I'm sure he does. TTT -OK, I will let him know you called and give him your message. TTT -That would be great. Thanks. Bye. TTT -Good bye. TTT Příklad č.3: -KPDM, may I help you? TTT -Hello, this is Paul Jackson. Can I speak to Mr. Brown, please? TTT -I'm putting you through. TTT -Hello, is that Mr.Brown? TTT -Speaking. TTT -Hello, Mr.Brown. This is Paul Jackson from ABC inc. TTT -Oh, hello, Mr.Jackson. How are you? TTT 2x klikni pro úpravu