18. Stravovací zvyklosti cizinců

STRAVOVACÍ ZVYKLOSTI CIZINCŮ · Vyžaduje alespoň základní znalosti ze stravovacích, národních a kulturních zvyklostí cizinců. · Jen tak předejdeme případným nedorozuměním. · Základem je dobrá znalost cizích jazyků. OBECNÉ POZNATKY O CIZINCÍCH · Později vstávají a vydatně snídají (pro některé je snídaně hlavní chod dne). · Předpokládají bezchybnou a rychlou obsluhu. · Rádi poznávají naši gastronomii. · Pečivo a chléb jedí ke každému chodu - doplňovat. · Nemají rádi tučná a vydatná jídla · Káva - espresso, čaj silný.