15. Hotelový servis

OBSLUHA NA HOTELOVÉM POKOJI (ROOM SERVICE) Podle úrovně a kapacity hotelu může být etážová služba organizována třemi způsoby: 1. V hotelích s menší ubytovací kapacitou je etážovou obsluhou pověřeno středisko, ve kterém se podávají snídaně. 2. V ubytovacích zařízeních střední velikosti (od 200 do 500 lůžek zejména ve čtyř- a pětihvězdičkových pokojích) je etážová služba zajišťována 12, 16 hodin i více denně z přípravny. 3. Ve velkých mezinárodních hotelích (nad 500 lůžek) tuto službu vykonává speciální pracoviště s nepřetržitým provozem. Způsoby objednání hosta: · pomocí visačky, kterou vyplní nebo na ni zaškrtne dle svého přání, visačku zavěsí na kliku dveří svého pokoje, většinou se používá k objednání snídaně · telefonicky si jídla a nápoje objedná na dispečinku etážové služby · osobně v recepci · osobně u etážového číšníka Charakteristika etážového servisu · značná vzdálenost většiny pokojů od expedičních středisek · problémy s udržováním teploty pokrmů · neustálá změna pracoviště číšníků, problémy s komunikací · neschopnost odhadu poptávky · nárazovost provozu, především při snídaních · nízká produktivita práce · nutnost respektování hostova soukromí · potřeba racionalizace práce na straně jedné a snaha vyhovět individuálním přáním hostů Zásady obsluhy na hotelových pokojích · pozorně se evidují objednávky, aby nedocházelo k omylům (většinou telefonické) · před vstupem do pokoje klepeme · do pokoje se vstupuje po vyzvání nebo třetím zaklepání · postup obsluhy musí být předem důkladně promyšlen, aby nebyli hosté zbytečně rušeni · v pokoji se zdržujeme pouze nezbytnou dobu · účet překládáme zároveň s vyřízenou objednávkou · není-li nutné postupovat jinak, debarasujeme najednou · nesmí se zasahovat do hostova soukromí Technika obsluhy Má několik variant: Nejčastěji se provádí servis celé objednávky najednou na platech nebo vozících, ty jsou upraveny tak, aby se s nimi dále nemuselo manipulovat, ale aby hosté mohli ihned po zasednutí k nim konzumovat. Na udržení teploty se používají poklice (kloše).