14.Druhy společenských setkání

SPOLEČENSKÁ SETKÁNÍ pořádají se pro zvané hosty, mají neoficiální charakter DRUHY SPOLEČENSKÝCH SETKÁNÍ KOKTEJL · je krátkodobé setkání · uskutečňuje se odpoledne nebo večer · podává se menší občerstvení v podobě výrobků studené kuchyně a užšího sortimentu nápojů · trvá cca 2 hodiny · pokrmy jsou upravené tak, aby nebylo nutné používat talíře a příbory · nápoje se nabízejí z plat · nabídkové stoly se většinou nepoužívají ČÍŠE VÍNA · je krátkodobá společenská akce, pořádaná v rámci větších setkání v přilehlých prostorách · má charakter doplňkového občerstvení · nabízejí se zde 1–2 druhy nealkoholických nápojů, př.chuťovky · trvá nejdéle 30 minut ČAJ O PÁTÉ · je odpolední setkání pořádané většinou pro mládež · hlavní náplní je hudba a tanec · podává se malé občerstvení formou nabídkových stolů nebo z plat · sortiment tvoří studená kuchyně, z nápojů se podávají studené i teplé HUDEBNÍ ODPOLEDNE · je především kulturní záležitostí · zřizují se nabídkové stoly, zpravidla studený a nápojový · pro všechny hosty má být místo k sezení · pořádá se v místech sídla diplomatů VÝLET DO PŘÍRODY (PIKNIK) · koná se mimo dům, proto je důležitá jeho příprava, která zahrnuje: · zvážení doby trvání · volbu vhodného místa · písemné zajištění akce (zboží, inventář, pracovníci…) · zajištění stolového a sedacího zařízení · promyšlení servisu · světlení při večerních akcích · program ZAHRADNÍ SLAVNOST (GARDEN PARTY) · je většinou pořádána v soukromí objednavatele · pořádá se pro určitý okruh pozvaných osob · je závislá na počasí, proto je důležité zajistit přilehlé prostory pro případ jeho nepřízně · občerstvení se poskytuje formou rautu, místo nabídkových stolů se mohou připravit různé stánky. · pro všechny hosty se zajišťuje možnost sezení · je nutné zajistit program VÝLET NA LODI (RIVER PARTY) · může mít krátkodobý i dlouhodobý charakter · gastronomická část nebývá dominantní · mohou se používat všechny druhy přípravy i servisu pokrmů a nápojů · bývá doplněn programem · večer většinou doprovází hudba a tanec