26.-27. Připojení budov na dálkové vytápění a regulace sítí

Připojení budov na dálkové vytápění a regulace sítí Připojení budov může být: - tlakově závislé tzn. propojení primární a sekundární tepelné sítě je přímé a tlakové změny z primární do sekundární sítě se přenášejí. Změny se provádí u parních sítí snížením tlaku, u horkovodních snížením teploty - tlakově nezávislé - primár. síť je od sekundární oddělena výměníkem (tl. změny se nepřenáší) ..taktéž může být na parní nebo horkovodní primární síti Regulace sítí - hlavní varianty: 1. úpravou parametrů teplonosné látky (tlaku a teploty) nebo (množstvím dodávané látky) 2. závislostí vytápěcí soustavy na zdroji tepla (přímá - regulace přímo ve zdroji nebo nepřímá, reg. t. vody probíhá odděleně) 3. závislostí regulátorů na energii (přímočinná - reg. nepotřebují vnější energii, nebo jsou s pomocnou energií např. elektrickou, hydraulickou, pneumatickou) 4. teploty vzduchu, podle které regulační zařízení pracuje (podle venkovní - tj ekvitermní nebo vnitřní) 5. podle dosahu regulační techniky (ovládání v místě přístroje nebo dálkové) K dalšímu studiu použijte učebnici Níže pak vhodný odkaz