19 Rozkazovací zůsob

ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB PRO 1. A 3. OSOBU Exercises PDF version Menu Grammar Tvoří se následovně: LET + PŘEDMĚTOVÝ TVAR OSOBNÍHO ZÁJMENA + HOLÝ NEURČITEK SLOVESA + OSTATNÍ VĚTNÉ ČLENY 1. os. mn. čísla LET US GO THERE. LET‘S GO THERE. (Pojďme tam!) 3. os. jedn. čísla LET HIM GO THERE. (Ať tam jde!) LET HER GO THERE. LET IT GO THERE. 3. os. mn. čísla LET THEM GO THERE. (Ať tam jdou!) ZÁPOR (ZÁKAZ) SE MŮŽE TVOŘIT DVĚMA ZPŮSOBY: - LET US NOT GO THERE. - DON‘T LET US GO THERE. - Let him do it. (Ať to udělá!) - Let them come to us. (Ať k nám přijdou!) - Don‘t let us smoke so much. (Nekuřme tolik!) - Don‘t let her wear so short skirts. (Ať nenosí tak krátké sukně!)2x klikni pro úpravu