6.Chování na pracovišti

Chování na pracovišti - Včasný nástup na pracoviště - Soukromé problémy nechávat doma - Důležitá pečlivost, dodržovat příkazy nadřízených Chování číšníka ve styku s hostem - Pozdrav – zdravíme vždy první - Oslovení – běžné pane, paní, slečno, známé hosty můžeme oslovit i příjmením, titulem, známe-li je bezpečně - Podávat ruku – může vždy jen host číšníkovi - Při uvádění hosta ke stolu – jde první číšník Rozhovor s hostem - Má být stručný, věcný - Udržovat přiměřený odstup - Při objednávce užívat obraty např. doporučuji vám, vyberte si prosím - Důležitá slušnost a takt Jednání s hosty - Různé typy hostů - odlišný způsob jednání - Starší lidé, nemocní – potřebují pomoc - Nezkušení hosté – potřebují poradit - Cizinci – důležitý jazyk - Malé dětí – nabízíme podložku na sedadlo, vhodný inventář - Stálí hosté – je třeba si jich vážit, pamatovat si obvyklá přání - Nežádoucí hosté –neobsluhujeme - Nároční hosté – jednáme v klidu a bezchybně - Spěchající, nervózní hosté – snažíme se je obsloužit co nejdříve