8. Mycí stroje

Mycí stroje a mycí dřezy Mycí stroje urychlují a usnadňují namáhavou práci spojenou s mytím nádobí. Provozní teplota vody v mycím stroji je vyšší než 80° C. Takové teploty nelze při ručním mytí dosáhnout. Po umytí není třeba nádobí následně osušovat utěrkou. Myčky se vyrábějí skříňové nebo průběžné. Nádobí zbavené zbytků je ukládáno do košů; ty se postupně uzavírají ve skříňové myčce nebo kontinuálně procházejí na běžícím pásu průběžnou myčkou. V prostoru myčky je nádobí omýváno (ručně nebo automaticky) proudem tlakové horké vody s přidanými mycími prostředky z trysek na pevném, výkyvném nebo otočném rameni. Trysky jsou umístěny nad i pod košem s nádobím. Upravenou vodou je nádobí umyto, sterilizováno a současně vyhřáto natolik, že po provedeném oplachu s přidáním oplachovacího a lešticího prostředku (stejným způsobem jako při mytí) oschne vlastní teplotou. Velké typy myček sestavené do linek využívají kromě popsaného způsobu mytí ještě horkou páru ke sterilizaci a sušení. Mycí stroje na mytí skla jsou ruční nebo automatické. U ručních strojů je skleněné nádobí nasazováno na trysky nebo kartáče, kterými protéká voda. Současně je sklo oplachováno a omýváno kartáči z vnější strany. Automatické myčky skla pracují s odlišnými teplotami a nižším tlakem mycí a oplachové vody a čisticími a oplachovacími prostředky určenými pro mytí skla. K mytí černého nádobí se používají myčky speciálně konstruované pro tento účel. Využívají vyšších tlaků horké vody než klasické myčky a vyrábějí se jako automaty nebo poloautomaty. Předností všech automatických myček je dosažená vysoká hygiena a kvalita mytí, velký hodinový výkon a úspora namáhavé lidské práce. Stroje na mytí a čištění stříbrného nádobí a příborů usnadňují namáhavou práci při odstraňování zoxidované vrstvy na kovových částech. Stroj vrstvu odstraňuje jednak mechanicky, jednak chemicky. Základem stroje je buben, ve kterém jsou drobné ocelové kuličky a voda s chemickým čisticím prostředkem. Stříbrné nádobí se vloží do bubnu, ten se po zapnutí začne zvolna otáčet a kuličky za pomoci chemického roztoku nádobí mechanicky čistí. Po vyčištění je nádobí opláchnuto čistou vodou. Mycí dřezy Dřezy, které se používají k mytí nádobí, nesmějí být z hygienických důvodů požívány k jiným účelům. Většinou jsou vyráběny z chromniklové oceli, která zajišťuje jejich vysokou hygienu a životnost. Dřezy slouží k ručnímu mytí nebo předmytí nádobí před vložením do myčky. Vyrábějí se v různých velikostech a provedeních. Dřezy rozdělujeme na: jednodílné, dvoudílné, třídílné - s odkapávací plochou - s pracovní deskou - se zabudovaným drtičem odpadků Drtič potravinového odpadu bývá instalován ve skříňce pod dřezem, namontovaný místo sifonu dřezu. Drtič pracuje rychle, zbytky od jídel rozdrtí a pomocí tekoucí vody rozmělní a odplaví do kanálu. Ve velkých stravovacích provozovnách mohou strávníci odkládat použité nádobí do karuselu, jehož prostřednictvím se jednoduše dostává na místo, kde probíhá mytí. Zaměstnanci mohou regulovat rychlost otáčení karuselu, a tím i tempo odběru.