49. Přenos elektrického proudu

49. Přenos elektrického proudu Výroba elektrické energie Elektrárny - tepelná – uhlí je zdrojem tepla pro ohřev vody, aby vznikla pára, která pohání generátor - jaderná – štěpná reakce – např. jader uranu – je opět zdroj tepla pro ohřev vody, aby vznikla pára, která pohání generátor - větrná – k pohonu generátoru se používá energie větru - vodní - k pohonu generátoru se používá energie vody - sluneční – velká plocha solárních panelů Rozvod elektrické energie - napětí je přenášeno vedením, které je dostatečně vysoko, životu nebezpečné - transformátory měst a obcí transformují napětí na 230 V - v domácnostech vedou dráty nejprve do skřínky s vypínačem, pojistkami, elektroměrem - vedení ve zdech pokračuje k zásuvkám, přes vypínače ke světlům