45. Elektrický náboj, elektrické pole

ELEKTŘINA 45. Elektrický náboj, elektrické pole Elektřina – souhrn projevů elektrostatického pole - název má od jantaru – řecky élektron - lidově elektrika Elektrický náboj - základní elektrickou vlastností těles - těleso s elektrickým nábojem – elektricky nabité - kladný náboj – protony v atomovém jádře - záporný náboj – elektrony v elektronovém obalu záporně nabité těleso má nadbytek elektronů elektrony mohou přejít při vzájemném tření z jednoho tělesa na druhé elektricky neutrální tělesa = počet protonů = počtu elektronů tělesa nabitá souhlasnými náboji se odpuzují + + tělesa nabitá nesouhlasnými náboji se přitahují + - Elektrické pole - prostor okolo elektricky nabitého tělesa - při vzájemném tření dvou těles mohou tělesa zelektrovat – mít elektrický náboj - působí v něm zelektrovaná tělesa elektrická síla – odpudivá, přitažlivá elektrování třením - při oblékání svetru - při česání vlasů - chůze v botách po koberci