39. Tlak v tekutinách

39. Tlak v tekutinách Tekutiny - jsou tekuté - v klidu mají vodorovnou hladinu - jsou nestlačitelné - nemají svůj tvar, přizpůsobují se tvaru nádoby Tlak Pascalův zákon: Tlak vyvolaný vnější silou působící na povrch kapaliny v uzavřené nádobě je ve všech místech kapaliny stejný. - popisuje chování kapaliny v uzavřené nádobě - tlak je fyzikální veličina, měříme ho v pascalech Pa - využívá se u hydraulických lisů – zvedá auta třeba v autoservisu, odšťavňovač - hydraulické brzdy – v brzdném zařízení je kapalina – sešlápnutím pedálu dojde ke zvýšení tlaku v brzdné kapalině a tento tlak se přenese do brzdného kotouče - hydraulické zvedáky – zvedáme tělesa velké hmotnosti Archimédův zákon: Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno vztlakovou silou, jejíž velikost se rovná tíze kapaliny stejného objemu, jako je objem ponořené části tělesa. Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno vztlakovou silou rovnající se tíze kapaliny tělesem vytlačené. - využívá se v lodní dopravě, plovací bójky - určení objemu pevných těles