4.Spisovné a nespisovné útvary jazyka

4. Spisovné a nespisovné útvary jazyka čeština: a. Spisovná – úřední jazyk, zaznamenaná ve slovnících – Slovník spisovného jazyka českého, Slovník spisovné češtiny, vývoj už od 14. stol. , obsahuje i slova zastaralá nebo převzatá z cizích jazyků (nejčastěji z aj) hovorová čeština – běžně užívaná při mluvení, aktuální užívaná slova archaické a knižní prvky – (páže, luna…) b. Nespisovná – obsahuje prvky, které nejsou spisovné (slova, koncovky) slang – mluva skupiny lidé, které spojuje zájem, koníček (studenti, myslivci, sportovci) profesní mluva – mluva lidí, které spojuje zaměstnání (lékaři, horníci…) argot – mluva lidí sociálně vyřazených (narkomani, …) nářečí – mluva lidí určitého území (Morava, Slezko, Ostravsko)