9. Pravopis vyjmenovaných slov

9. Pravopis vyjmenovaných slov - vyjmenovaná slova (VS) jsou slova domácí - v kořenech VS píšeme po obojetných souhláskách (B, F, L, M, P, S, V, Z) tvrdé y/ý - stejný pravopis (y/ý) platí i pro slova odvozená z VS - některá slova lze psát v obou variantách (i/í/y/ý), mění se však význam Vyjmenovaná slova po B – zápis možný v obou variantách • být (existovat) × bít (tlouci) • přibýt (být najednou něčeho více) × přibít (přitlouci) • bydlo (živobytí nebo obydlí) × bidlo (tyč, bidýlko pro ptáky) • dobýt (zmocnit se) × dobít (baterii, zvěř) • nabýt (získat) × nabít (zbraň) Vyjmenovaná slova po L – zápis možný v obou variantách • mlýn × mlít • lýčený (lýkový, z lýka) × líčený (předstíraný, strojený, namalovaný) • lysý (plešatý) × lis (stroj na lisování, mačkání) Vyjmenovaná slova po M – zápis možný v obou variantách • my (zájmeno 1. os č. mn.) × mi (3. pád osobního zájmena já) • mýt (umývat, čistit) × mít (vlastnit) • vymykat se (být jiný) × vymítat (vypuzovat) • mýval (zvíře) × míval (dřív měl) Vyjmenovaná slova po P – zápis možný v obou variantách • pýcha (domýšlivost) × píchat (bodat) • opylovat (oplodňovat pylem) × opilovat (obrousit) • slepýš (plaz) × slepíš (lepidlem) Vyjmenovaná slova po S – zápis možný v obou variantách • syrý (syrový) × sirý (osiřelý) • sypat × sípat (chraptět) • sýrový (ze sýra) × syrový (nevařený) × sírový (ze síry) Vyjmenovaná slova po V – zápis možný v obou variantách • výr (sova) × vír (vodní nebo vzdušný krouživý pohyb) • výt (vydávat zvuk vytí) × vít (vinout) × Vít (jméno) • výška (vysoko) × vížka (malá věž) Vyjmenovaná slova po Z – zápis možný v obou variantách • brzy × brzičko (přípona –ičko)