16. - 17. Slovní zásoba, fráze 6. lekce

16. - 17. Slovní zásoba, fráze 6. lekce