19. Nabídka a prodej

Nabídka a prodej DRUHY NABÍDKY a) aktivní (zboží k hostovi) * nabídkové vozíky, pokrmy na mísách nebo nápoje na platech (předkrmy, aperitivy, sýry, moučníky) * v ruce - lahve s aperitivy, talířky s pokrmy * nabídkové stoly a vitríny b) pasivní * jídelní a nápojový lístek * ústní nabídka * poutače Způsoby prodeje A LA CARTE (ALAKART) - prodej podle jídelních a nápojových lístků - volný výběr pokrmů a nápojů - nejvíce rozšířený způsob prodeje ve veřejném stravování A LA MENU (ALAMENY) - menu je pevná sestava pokrmů (a nápojů) za určitou cenu - na jídelním lístku může být uvedeno jedno i několik menu v různé hodnotě - host nemá možnost změny (vlastní kombinace) pokrmů - u nás se setkáváme s tímto typem především v době obědů, jako nabídka poledního menu SKUPINOVÝ PRODEJ - používá se při hromadných akcích, jako jsou hostiny, školení, zájezdy apod. - objednávka probíhá předem, pokud možno jednotné menu, jednotný čas, jednotná cena - nápoje mohou být formou A la carte - pokrmy hradí zpravidla organizátor akce