8.Příprava pracoviště před zahájením provozu

Příprava pracoviště před zahájením provozu HLAVNÍ POVINNOSTI OBSLUHUJÍCÍCH - příprava pracoviště - řádné objednávání, přejímka a placení pokrmů a nápojů (hmotná odpovědnost) - odborná obsluha (chování, hygiena, bezpečnost, dodržování pravidel) - řádné zúčtování s hostem - řádné zúčtování s hostem - řádné zúčtování tržeb - udržování pořádku na pracovišti a úklid po skončení směny POMŮCKY OBSLUHUJÍCÍCH ... jsou majetkem obsluhujících, jejich úroveň je ukázkou jejich vztahu k práci - číšnický nůž - tužky - účtenky, poznámkový blok - zápalky nebo zapalovač - kapesníky - příručník - číšnická peněženka (flek, nebo též kasír-taška) ve skříňce: náhradní obuv, oblečení, pomůcky, toaletní a šicí potřeby, odborná literatura, slovníky PRAVIDLA PŘÍPRAVY PRACOVIŠTĚ Pracoviště - odbytové středisko a jeho zázemí. Před zahájením provozu musí být pracoviště řádně připraveno. Tím se rozumí i úklid. Hrubý úklid zajišťují pomocné síly, ostatní práce obsluhující personál. Ve velkých provozovnách je plánováním, řízením a kontrolou úklidu pověřena hospodyně (hlavní, hotelová, kuchyňská, restaurační). Úklidové práce se řídí sanitárním řádem, který musí mít zpracována každá provozovna. - kontrola stavu místnosti - čerstvý vzduch - vyvětráme - denní plán práce (počet objednaných stolů, hostin, zájezdů apod.) - nutné úklidové práce - zajištění a příprava inventáře - příprava stolů, srovnání, upevnění, moltony - prostření stolů, založení drobného a ostatního inventáře - příprava pomocných stolů, absac, keridony - příprava pomocných vozíků, čistota, vybavení - příprava jídelních a nápojových lístků - příprava pečiva a zboží - osobní příprava, převlečení, občerstvení, studium lístků - konečná kontrola před otevřením