17. Základní názvosloví organických látek

17. Základní názvosloví organických látek Dělení organických sloučenin Organické sloučeniny dělíme na: uhlovodíky deriváty uhlovodíků Uhlovodíky • jsou organické sloučeniny, které se skládají jenom z atomů C a H alkany, alkeny, alkyny cykloalkany, cykloalkeny,cykloalkyny Deriváty uhlovodíků • náhrada jednoho nebo více vodíků jiným prvkem nebo skupinou prvků • podle charakteristické skupiny je rozdělujeme na halogenderiváty hydroxyderiváty - alkoholy - fenoly - ethery - karboxylové sloučeniny