17. Společenské globální problémy

17 Společenské globální problémy -globální = týkající se celého světa a mající dopad na celou naši společnost -mohou vznikat na jednom místě (regionálně), ale sekundárně ovlivňují celý svět -za problémy může stát člověk a nebo příroda sama (př. sopečná aktivita, zemětřesení) -člověk začal měnit Zemi před 300 lety, největší rozmach změn je od 20. století základní globální problémy: 1) násilí ve světě 2) populace, přelidnění 3) potravinový problém 4) zdravotní stav obyvatel 5) problém chudoby 6) ekologická krize 7) odpady 8) ostatní globální problémy (problém informací, nezaměstnanost, volný čas, využití vesmíru,…) a) ekonomické a společenské problémy: -chudoba -nedostatek potravin -nevyléčitelné nemoci – rakovina, AIDS -hrozba jaderných zbraní, zbraní jaderného ničení, biologických zbraní -násilí, náboženský extremismus -rychlý růst počtu obyvatel -migrace lidí v důsledku špatného životního prostředí b) problémy ohrožené přírody -přírodní katastrofy -nedostatek a znečištění vody -používání hnojiv a chemicky čistících prostředků -úbytek zemědělské půdy -změny podnebí země (globální oteplování,…) -vyčerpání neobnovitelných surovin -ropné havárie -snižování druhové rozmanitosti -odlesňování a kácení tropických deštných lesů -desertifikace = zvětšování ploch pouští, úbytek ploch zemědělských polí