14. Rizika úniku nebezpečných látek

14. Rizika úniku nebezpečných látek Symbol jedovaté látky – lebka se zkříženými hnáty Nebezpečné látky - Chlór - Oxid uhelnatý - Chlorovodík - Zemní plyn - Amoniak - Kyanovodík První pomoc - Čerstvý vzduch - Lékařská pomoc - Postižená místa opláchnout studenou vodou - Stabilizovaná poloha - 5T – teplo, ticho, tišit bolest, transport, tekutiny – zvlhčovat rty