13.-14. Přítomný čas průběhový

13. - 14. Přítomný čas průběhový Přítomný čas průběhový se užívá k vyjádření děje, který probíhá právě teď. Průběhový čas se tvoří pomocí slovesa být v přítomném čase + významovým slovesem s koncovkou -ing I am learning now. Učím se. You are playing tennis at this time. Hraješ tenis. She is sitting on the garden just now. Sedí na zahradě. zápor se tvoří přidáním záporky not ke slovesu být I am not learning now. Teď se neučím. You aren´t playing tennis at this time. Nehraješ teď tenis. She isn´t sitting on the garden just now. Nesedí teď na zahradě. otázka se tvoří přehozením slovosledu - are you? is she? Are you learning now? Učíš se teď? Are you playing tenis at this time? Hraješ teď tenis? Is she sitting on the garden? Sedí teď na zahradě?